Del:

TeenTools - Event 2013

Simon Hauge Lindbjerg
6. november 2013

På baggrund af forkyndelsen på Event 2013 har vi udviklet nogle TeenTools, så nogle af de gode tanker og idéer kan bruges rundt om i landet.

TeenTools – Event er et materiale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Temaet for Event 2013 var iAm, og det er også dette tema, som bliver behandlet i de forskellige TeenTools.

Temaet spiller på den dobbelthed, at vi taler rigtig meget om identitet og selvrealisering samtidig med, at Gud siger"Jeg er den, jeg er". Hvordan hænger det sammen?

TeenTools- Event er forskellige aftenpakker, hvor du finder inspiration og hjælp til at få en aften til at gå op i en forkyndelsesmæssig højere enhed. De forskellige TeenTools tager udgangspunkt i de fire møder, der blev holdt på Event 2013. Du kan læse mere i ledervejledningen.

Du finder oplæggene og de tilhørende bilag herunder: