Del:

TeenSatsning

Simon Hauge Lindbjerg
21. marts 2013

IMU ønsker at sætte fokus på teenarbejdet, og helt konkret har vi et håb om at starte 10 nye teenklubber i 2013

I løbet af 2012 har der været nedsat en gruppe, som har fået til opgave at se nærmere på teenarbejde, som det ser ud i dag og komme med idéer og muligheder til at realisere et ønske om flere kontinuerlige møder for teenagere rundt omkring i Danmark.

Klub eller koncept

En af de ting, som blev tydelige i dette arbejde, var, at der var behov for at nytænke vores rammer for teenarbejdet. Der er rigtig mange gode klubber rundt omkring, men vi ser et behov for også at have teenarbejde, der er struktureret på andre måder. Derfor har der været et ønske fra udvalgets side, om at bruge begrebet koncept i stedet for klub, da vi ikke bliver så fastlåste i vores tanker så. Der har været masse af idéer til nye teenkoncepter, alt fra pigegrupper og madlavningsfællesskaber til fodbold og adventure har været bragt i spil.

Lige nu prøves nogle forskellige ting af i Aarhus med teenkonsulent Thomas Nedergaard som tovholder. Du kan læse mere om tiltagene her.

Vision for TeenSatsning

Den overordnede vision er, at alle tiltag i forbindelse med arbejdet skal, så vidt muligt, leve op til følgende. De skal:

  1. Relatere til teenagerne, der hvor de er i deres liv.
  2. Have et unikt fokus på budskabet.
  3. Være nærværende fællesskaber, hvor folk tør vandre med hinanden.
  4. Sikre, at aktiviteter og Gud går hånd i hånd.