Del:

Teamspillet

Simon Hauge Lindbjerg
27. august 2014

Hvad skal der til for, at et team fungerer godt? Dette spørgsmål bliver sat til debat i teamspillet.

Som en del af 4U har vi udviklet et spil, der kan være med til at udfordre det enkelte IMU-udvalg på, hvad der er fundamentet for et godt samarbejde.

Pointen er, at alle medlemmer af udvalget bliver tvunget til at forholde sig til, hvad man vil svare på spørgsmålet samtidig med at det giver mulighed for, at I som udvalg i fællesskab kan nå frem til en større forståelse af, hvad I skal  være opmærksomme på i jeres samarbejde.

Helt konkret fungerer det på denne måde:

  1. Hver person får et sæt kort. 
  2. Man finder nu hver især de 5 udsagn, som man mener er vigtigst. 
  3. Derefter går man sammen to og to. Ud fra de ti kort diskuterer man indtil man er enige om, hvilke der er de 5 vigtigste. De 5 udsagnprioriteres. 
  4. Grupperne lægger deres kort frem i rækkefølge for resten og fortæller, hvorfor de valgte de 5 kort.
  5. Man kan afslutningsvis forsøge, at finde de 5 ord, som man kan blive enige om.

Spillet kan med fordel inddrages til et udvalgsmøde og kan bestilles ganske gratis her.newcomic