Del:

Stolthed for IMU (IMU’s mål)

Daniel Præstholm
15. januar 2021

Dette oplæg handler om en af IMU’s målsætninger og er en del af serien “IMU’s mål”. I kommer til samtale om, hvordan dette mål kan blive til konkret virkelighed i netop jeres lokale fællesskab.

Emne: Stolthed, lede til Jesus
Varighed: 60 minutter
Aldersgruppe: 17-30 år

Forberedelse

I kan med fordel se denne video, inden I mødes. Her forklarer ungdomskonsulent Peter Kiel Bjørnholt Jensen IMU’s fokus, som ligger til grund for målsætningerne.

Indledning

Stolthed bruges både positivt og negativt i Bibelen. Når stolthed bliver til hovmod, og vi hæver os op over andre og i sidste ende sætter os i Guds sted, så er det klart, at stoltheden er negativ. Men når stoltheden nærmest bliver lig med glæde og taknemmelighed over det, som Gud giver os, så kan det bruges positivt.

Det er dette perspektiv, der ligger bag sætningen: “Vi vil arbejde for øget stolthed for IMU, fordi mangel på dette er en hindring for at kunne invitere nye med”, som er det andet mål under fokusområdet “Plads til at fejle og vokse”.

Stolthed over det kristne fællesskab fører til medejerskab, og i sidste ende tror vi på, at det baner vejen for mission: at invitere nye med.

Se nu, hvad ungdomskonsulent Nikolai Meyer Møller siger om dette mål i denne video*.

Tag en runde: Hvad tænker du umiddelbart om det, som Nikolai siger?

*Hvis I ikke har set hele videoen før, så kan det være en god idé at se den i sammenhæng.

Bøn

“Jeg kan tale ligeud til jer; jeg kan være stolt af jer. Jeg er fuld af fortrøstning, overvældet af glæde midt i al vores trængsel.” (2 Kor 7,4)

Brug lige lidt tid på at snakke om verset og del evt. bedeemner. Tak derefter Gud for IMU - både lokalt og på landsplan. Bed om stolthed over evangeliet, og bed også for nogle, som endnu ikke har troen. Bed nu Helligånden om at lede samtalen i denne samling.

Slut samlingen af med bøn, hvor I beder Gud hjælpe jer med, at det I har snakket om ikke kun bliver til snak, men også får konkrete konsekvenser for jer og jeres fællesskab.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Stolthed

Inden I læser videre, så tag en runde og overvej dette spørgsmål:

  • Hvad er stolthed med dine egne ord, og hvordan føles det at være stolt?

I Bibelen er stolthed et vigtigt begreb, men det er forskelligt, hvorvidt det bruges positivt eller negativt. Læs følgende bibelvers fra Salmernes Bog:

“Vore leveår kan være halvfjerds, eller firs, hvis kræfterne slår til, men al deres stolthed er elendighed og ulykke; hastigt går det, så flyver vi bort.” (Sl 90,10)

“Den, der hemmeligt bagtaler sin næste, vil jeg bringe til tavshed. Øjnes stolthed og hjerters hovmod vil jeg ikke tåle.” (Sl 101,5)

“Frels os, Herre, vor Gud, saml os fra folkene, så vi kan takke dit hellige navn og være stolte over at lovprise dig.” (Sl 106,47)

“Den dag jeg råbte, svarede du mig, du fyldte mig med stolthed og gav mig styrke.” (Sl 138,3)

  • Bruges “stolthed” positivt eller negativt i disse vers, og hvordan afgør du dette?

Stolthed er fjendskab

Når man er stolt, så er man normalt stolt over noget eller nogen (se “stolt” på ordnet.dk). Det virker til, at det, der dybest set afgør, om stolthed er godt eller skidt i Bibelen, er, om det er Gud, man er stolt over eller ej. Hvis stoltheden flytter fokus fra Gud over på én selv, så er det negativt. Da bliver stoltheden til hovmod, og det er den mest grundlæggende synd, der findes.

C.S. Lewis skriver således i Det er kristendom:

"Vi siger, at folk er stolte af, at de er rige eller dygtige, eller fordi de ser godt ud, men det er ikke rigtigt. De er stolte af at være rigere, dygtigere, eller fordi de ser bedre ud end andre. Hvis alle andre blev lige så rige eller dygtige, eller kom til at se lige så godt ud, ville der ikke være noget at være stolt af. Det er sammenligningen, der gør os stolte, nydelsen ved at være noget mere end de andre. (...) Men stolthed er altid ensbetydende med fjendskab - det er fjendskab. Og ikke kun fjendskab mellem mennesker, men fjendskab mod Gud." (s. 117.118)

Det er denne form for stolthed, som Djævelen har gjort sig skyldig i helt fra begyndelsen af. Han blev hovmodig og satte sig i Guds plads, ville selv være Gud (se Es 14,13-14; Ez 28,17). Dermed bliver stolthed til fjendskab med Gud, for dermed brydes det første bud i loven: “Du må ikke have andre guder end mig.” (2 Mos 20,3).

  • Hvad er det farlige ved hovmodet, hvis du skal sætte dine egne ord på det?
  • Hvornår oplever du hovmod/den dårlige stolthed, og hvad gør du, når det sker?

Stolt over Kristus

Men Bibelen bruger også stolthed positivt, og en af de forfattere, der gør det mest, er Paulus. Han skriver fx således i Romerbrevet:

“Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud ved vor Herre Jesus Kristus; ved ham har vi nu fået forligelsen.” (Rom 5,11)

Og et andet sted skriver han således:

“Men gid det aldrig må ske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors; ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden.” (Gal 6,14)

Paulus vil ikke være stolt over andet end Kristus, og det han har gjort. På den måde bliver stolthedens genstand Gud, for Kristus er Gud. Det er altså ikke, hvad Paulus selv har præsteret, men hvad Gud har præsteret gennem Kristus, der gør Paulus stolt.

Når man er stolt, så er det svært at skjule. Det er modsat det, man skammer sig over, noget man gerne viser frem for alle og enhver. Stolthed bliver på den måde det modsatte af skam, og derfor kan Paulus også indlede Romerbrevet med at skrive således:

“For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker.” (Rom 1,16)

Paulus er stolt over evangeliet, Jesus Kristus, og derfor vil han ikke gemme ham væk, men derimod fortælle om ham til alle, han møder.

  • Hvornår skammer du dig over Jesus?
  • Hvornår er du stolt over Jesus?

Stolt over IMU

Nu kan det så virke modstridende, at vi i dette oplæg arbejder med stolthed for IMU, for er det ikke kun Kristus, man må være stolt over?! Faktisk bruger selvsamme Paulus, som I allerede har læst nogle citater af, også “stolthed”, når han taler om sine menigheder (se fx 1 Kor 15,31; 2 Kor 7,4; 8,24). Det handler ikke om, at han er stolt over, hvad han selv har gjort, men over, hvad Gud har gjort gennem Kristus, nemlig skabt alle disse menigheder.

Stoltheden går altså igen på Gud, nemlig over hans værk med menighederne, og derfor er den stadigvæk af det gode - og ikke fjendskab mod Gud. På mange måder minder Paulus’ stolthed om den måde, som han kan bruge “glæde” på andre steder (se fx 1 Thess 2,19).

Vi må altså på samme måde som Paulus gerne glæde os over og være stolte over det arbejde, der foregår i IMU, hvor mennesker bliver ledt til Jesus og får et personligt møde med ham.

  • Hvornår skammer du dig over IMU?
  • Hvornår er du stolt over IMU?

Anvendelse

Målsætningen, som I har arbejdet med i dette oplæg, lyder som nævnt således: “Vi vil arbejde for øget stolthed for IMU, fordi mangel på dette er en hindring for at kunne invitere nye med”.

Det kan lyde meget flot og idealistisk, men målet er, at det faktisk bliver til virkelighed! Måske oplever du stor stolthed over Jesus og over IMU, og det også er noget, som kendetegner resten af jeres lokale fællesskab? Måske kan stoltheden og glæden over Jesus og IMU øges?

Derfor skal I nu bruge resten af tiden på at arbejde med de to følgende spørgsmål. Skriv jeres tanker og ideer ned, og snak også om, hvem, der skal rykkes i, og hvad der skal gøres, for at de kan blive til virkelighed.

  • Engagement og opgaver giver medejerskab og stolthed over IMU. Hvilke opgaver har du i din lokale IMU?
  • Hvad skammer du dig konkret over i IMU, og hvad gør dig stolt? Lav to lister med alle punkterne.

Som kristne stikker vi ud og er anderledes. Det kan måske godt få en til at skamme sig og forsøge at skjule troen på Jesus. Her er det vigtigt at huske på, at den form for skam er en af Djævelens stærkeste våben til at lukke munden på os som kristne. Hav dette aspekt med i mente, når I snakker om spørgsmålene.

Videre studie

Andre inputsnewcomic