Del:

Spiritus sanctus

Simon Hauge Lindbjerg
21. december 2018

I dette oplæg sættes der fokus på alkoholens rolle i vores samfund og liv. I bliver præsenteret for nutidige statistikker samt Bibelens lære omkring emnet. Oplægget lægger op til samtale ud fra en række åbne og udfordrende spørgsmål.

Emne: Alkohol
Varighed: 60 minutter
Aldersgruppe: 13-30+

Indledning

Allerede da Bibelen blev skrevet var alkohol en del af samfundet og fællesskaberne, og det bliver understreget flere gange, at der er tale om en gave, Gud har givet mennesker. En gave som vi må forvalte på bedste vis. Hvordan gør vi det i en tid, hvor alkohol er blevet naturligt og ofte afgørende i mange fællesskaber og situationer?

Tag en runde: Fortæl hinanden om en god og en dårlig oplevelse, der inkluderede alkohol.

Bøn

“Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig” (1 Kor 6,12)

Tal kort om, hvad I tænker, når I hører verset. Er der noget, som udfordrer, overrasker eller provokerer dig? Brug derefter tid på at bede sammen. Bed om, at Gud må vise jer, hvordan I kan have et godt og sundt forhold til alkohol.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Alkohol er en virkelig stor del af vores samfund, og danskere ligger meget højt i diverse undersøgelser om alkoholforbrug. Man kan vælge at sige, at det bare er et tegn på, at vi i Danmark godt kan lide at hygge os, og at vi derfor ofte nyder lidt alkohol i godt selskab. Virkeligheden er dog, at alt for mange mennesker i Danmark har et problematisk forhold til alkohol. Et forhold som både er skadeligt for den enkelte, de nære relationer og samfundet.

Statistik

Ifølge Rusmidler i Danmark drikker unge ofte alkohol af sociale årsager, fx for at komme i stemning/godt humør (93 %), dæmpe usikkerhed (40 %), for at blive beruset (78 %) eller for at komme i kontakt med andre (51 %). Unge, der ikke drikker eller har et meget lille forbrug, angiver følgende grunde: ikke at have lyst (52 %), at alkohol ikke interesserer dem (45 %), at det er imod personens religion (40 %), ikke at kunne lide smagen (30 %), at alkohol er usundt (30 %) eller at alkohol er imod personens opdragelse (22 %).

 • Er der overraskende fakta?
 • Hvilket forhold til alkohol møder du blandt dine venner og i dit eget liv?
 • Hvad er vores opgave som kristent fællesskab? 

Bibelen

Flere steder i Bibelen bliver alkohol omtalt som noget godt og dejligt. Det er Guds gode gave til mennesker, og den har vi lov til og mulighed for at nyde ligesom alle de andre ting, som Gud har givet os. Læs Sl 104,14-15.

Det grundlæggende positive syn på alkohol i Bibelen bliver også understreget af Jesus både i ord og handlinger. Nogle af os kan måske få den tanke, at Jesus som Guds søn sikkert var afholdsmand. Vi ser dog flere gange, at Jesus ikke tog afstand fra vin, men i stedet så det som noget naturligt. Læs Luk 7,31-34.

Her understreger Jesus direkte, at han helt bevidst har en praksis, hvor han spiser og drikker i modsætning til Johannes Døber, der levede meget asketisk både i forhold til brød og vin (jf. Luk 1,15). Det er da tankevækkende!

Altså kan både afholdenhed og det at drikke alkohol være rigtige valg for os som kristne.

 • Er der noget i denne positive tilgang til alkohol i Bibelen, der overrasker dig?
 • Hvordan kan Johannes Døber være et forbillede for os?
 • Hvordan kan Jesus være et forbillede for os?

Vejledning

Lige så positivt og naturligt som Bibelen taler om alkohol, lige så konkret og advarende bliver der også talt om vores forhold til alkohol. Det er tydeligt, at det også på Bibelens tid var nødvendigt med en god og sund vejledning til mennesker på dette område.

Læs Paulus to vejledninger i Rom 13,13 og 14,21. Hvad står der?

Selvom Jesus havde et positivt syn på alkohol vejleder han også sine disciple på dette område. Læs vejledningen i Luk 21,34-36. Hvad står der?

 • Er der noget i den bibelske vejledning, som overrasker dig?
 • Hvordan skal vi omsætte den bibelske vejledning om alkohol til i dag?
 • Hvad skal I gøre som enkeltpersoner?
 • Hvad skal I gøre som kristent fællesskab?

Anvendelse

Der kan være rigtig mange gode grunde til at være helt afholdende som kristen, men der er lige så mange gode grunde til at drikke alkohol og på den måde nyde gaven, hvis man blot husker på det ansvar, man har for sig selv og andre.

Hvis man gerne vil nyde alkohol, kan det være en kæmpe hjælp at sætte nogle klare og gode rammer for ens forbrug. Her kan der måske være god inspiration i sundhedsstyrelsens udmeldinger.

 • Hvilken praksis ønsker du at have for dit alkoholforbrug?
 • Hvordan kan I som fællesskab hjælpe hinanden på dette punkt? 

Videre studie