Del:

Fire forrygende IMU-aftner

Simon Hauge Lindbjerg
26. november 2015

Som en del af bibelBOOST har IMU lavet 4 oplæg, som kan bruges til at planlægge nogle fantastiske IMU-aftner i jeres lokale fællesskab med fokus på Bibelen.

Den grundlæggende idé med alle oplæggene er give Bibelen et boost i fællesskabet på forskellige måder. To af oplæggene er til aftner man selv kan arrangere og afholde og to af oplæggene lægger op til, at man skal have en taler til at komme og forkynde.

Markusevangeliet på tapetet

Hvis man skimmer oplæggene igennem, vil det hurtigt blive tydeligt, at alle aftnerne tager udgangspunkt i et stykke fra Markusevangeliet. Det er ikke tilfældigt. Vi synes på mange måder, at Markusevangeliet rummer mange vigtige elementer og samtidig er det skrevet på en måde, der gør det rimelig enkelt at gå til. Vi har derfor valgt at flere af de tiltag, vi laver i forbindelse med bibelBOOST skal tage afsæt i netop de tekster, vi finder der. 

Det betyder også, at der til januar vil blive udgivet nogle smågruppeoplæg, der vil tage fat i fire andre centrale steder i Markusevangeliet. Det er altså muligt at komme igennem 8 centrale passager i Markusevangeliet ved at bruge oplæggene til mødeaftner og smågruppeoplæggene. Det er ganske enkelt genialt!

Hvad indeholder oplæggene?

Helt konkret er de fire oplæg bygget op af følgende elementer:

  • En kort introduktion til teksten
  • Sangforslag
  • Idéer til indledende input
  • Forslag til bøn
  • Hovedindhold
  • Idé til opfølgning 

Alt i alt skulle der gerne være alt man har brug for som smågruppe eller mødeleder til at planlægge en spændende og varieret aften med særligt fokus på Bibelen.

Find oplæggene her.