Del:

#SoMe

Klaus Rasmussen
21. december 2018

Oplægget sætter fokus på, hvordan man som kristen kan forholde sig til de sociale medier, som har fået en central plads i tilværelsen. Emner som identitet, kristen modkultur og etik berøres. Gennem åbne spørgsmål lægges der op til samtale.

Emne: Sociale medier
Varighed: 60 minutter
Aldersgruppe: 13-30+

Indledning

De sociale medier er blevet en del af vores hverdag med alt, hvad det indebærer. Det er på mange måder blevet nemmere at holde kontakten med vores venner og dele vores liv med dem. Men der er dele af disse medier, som vi kristne må sætte spørgsmålstegn ved, og vi må spørge os selv, om vi skal gøre ligesom alle andre.

Tag en runde: Fortæl hinanden, hvilke sociale medier I bruger, og om gode/dårlige oplevelser ved at være på de sociale medier.

Bøn

“Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke?” (2 Kor 6,4)

Tal kort om, hvad I tænker, når I hører verset. Er der noget som udfordrer, overrasker eller provokerer dig? Brug tid sammen på at bede. Bed om at Jesus må vise jer, hvordan I kan være på de sociale medier på en god måde.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Sociale medier er blevet en stor del af tilværelsen, og noget som de fleste bruger dagligt. Sociologen Anthony Giddens har et bud på, hvorfor de sociale medier er blevet en succes.

Identitetens udgangspunkt

Giddens siger, at nutidige mennesker har lagt gamle traditioner og normer bag sig, og derfor ikke længere har en fast identitet. På mange måder er dette positivt, men det giver også nogle store udfordringer. De gamle tænkemåder var med til at give mennesker en rolle og identitet i samfundet og i relationerne til hinanden. Uden dem er den enkeltes identitet konstant flydende, og den skal hele tiden skabes og genskabes.

I dette livsprojekt er de sociale medier en hjælp. For Facebook, Instagram og Snapchat er netop en lang løbende fortælling om den enkelte. Det er medier, hvor man hele tiden kan fortælle ens omgivelser ens historie, og de kan så bekræfte en i den.

Hvordan skal man som kristen forholde sig til denne virkelighed? Som kristne tror vi på, at vi er skabt med en identitet, en værdi og en berettigelse til at være til (se 1 Mos 1,26-27 og Sl 8,5-6). Det står i kontrast til, at ens identitet er en flydende fortælling som skal opretholdes ved konstant at blive genfortalt til andre via sociale medier.

  • Hvad tænker du om, at du er skabt med en identitet?
  • Hvordan tænker du, at vi bør handle i forhold til andre på de sociale medier?

Fokusændring

På de sociale medier er jeg'et i fokus. Det er hele tiden vigtigt at blive set, og det handler om, at “jeg” får nok likes, eller at “jeg” ikke mister mine streaks.

Læs Matt 22,34-40.

I denne tekst flytter Jesus fokus væk fra jeg’et og i stedet rettes det mod Gud og næsten. Det er værd at tænke over, hvordan Jesus mon ville have ageret, hvis han havde haft en profil på Snapchat eller Facebook.

  • Hvordan får Jesus mere plads i dit liv - også på de sociale medier?
  • Hvordan får du fokus over på Gud og væk fra dig selv på de sociale medier?

Modkultur

En anden bagside ved at bruge sociale medier er, at man kan komme til at støtte folks billede og forståelse af livet, som noget der skal være perfekt – et glansbillede. Man kan give både troende og ikke-troende et forvrænget billede af, hvordan det er at leve med Jesus. Det indeholder både op- og nedture at være kristen.

Der er mange muligheder at give et mere sandt billede af virkeligheden. I kan være med til at støtte og hjælpe hinanden til dele troen med jeres følgere, så de får en mulighed for at se, hvad det vil sige at være kristen - både glæder og udfordringer.

  • Hvad poster du på de sociale medier? Viser det, at du er kristen med alt, hvad det indebærer?
  • Hvordan kan I være med til at give et realistisk billede af livet som kristen over for omverdenen?

Kristen etik

Man kan begynde med at gå foran med en god tone. Og man kan være med til at bidrage til en god debat- og samtalekultur, selvom man risikerer at blive svinet til og nedgjort.

Helt konkret kan man, når man ser et opslag, man vil kommentere på, lige tænke over, om det man vil skrive er noget, der er konstruktivt. Hvis det ikke er det, er det måske bedst, at man lader være. Som kristne er det vores opgave at vise Guds kærlighed til vores medmennesker. Dette kan man gøre ved at respektere dem og behandle dem venligt - også på de sociale medier.

  • Hvordan kan du bidrage til den gode tone på de sociale medier?
  • Lav en brainstorm over, hvilke billeder eller lignende, som I kan poste på de sociale medier og på den måde dele sin tro.

Udfordring

På baggrund af oplægget kommer her nogle udfordringer til den næste uges tid, når det gælder om at handle anderledes på de sociale medier:

  • Brug brainstormen, som I lige har lavet, til hver især at sætte nogle mål for, hvordan I vil handle anderledes på de sociale medier i den næste uges tid.
  • Lav en opsamling på, hvordan det er gået med hinandens mål. Giv evt. hinanden nye udfordringer i at handle på en anden måde, end alle andre gør på de sociale medier.

Videre studienewcomic