Del:

Smågruppeoplæg på vej...

Daniel Præstholm
21. december 2018

Vi arbejder på højtryk i IMU med at udarbejde nye smågruppeoplæg, og i starten af 2019 bliver disse at finde på hjemmesiden.

Smågruppeoplæggene er en af de ressourcer, som bliver brugt mest på imu.dk, og derfor arbejder vi på at udvikle disse.

Vi har i 2018 været igang med en omstrukturering af, hvordan oplæggene bliver produceret. Det betyder bl.a., at der er blevet oprettet skrivegrupper rundt omkring i landet, som består af en tovholder samt en gruppe af unge skribenter, som har deres gang i IMU.

På denne måde håber vi på, at smågruppeoplæggene bliver endnu mere skarpe og får et mangfoldigt præg. IMU består af mange forskellige mennesker, og derfor er det vigtigt, at der også er mange forskellige mennesker, der er med til at udvikle oplæggene.

Derudover har vi forsøgt at lave fire overskrifter, som oplæggene fremover kategoriseres efter. Derved håber vi på, at det bliver nemmere at navigere mellem de forskellige oplæg og finde frem til netop det oplæg, som passer til ens smågruppe.

Kategorierne er henholdsvis Tema, Bibeltekst, Debat og Alternativt. Tema dækker over de oplæg, som tager en tematik op, som fx kan være af troslæremæssig, etisk eller lignende karakter. I Bibeltekst-oplæggene arbejdes der konkret med en tekst fra Bibelen. Debat er oplæg, der lægger op til debat i smågruppen omkring et givent emne. Alternativt er de oplæg, som ikke kan rummes inden for de andre tre kategorier, og som lægger op til en lidt anderledes samling.

De gamle oplæg er stadig at finde under Arkiv, og vi arbejder på at opdatere disse, så de efterhånden bliver kategoriseret i de fire grupper samt bliver rettet til ud fra de nye rammer.

Som noget nyt er oplæggene lavet som artikler, så man ikke skal hente en pdf-fil, men kan læse dem direkte på hjemmesiden, og dermed også bruge links m.m.

De nye oplæg håber vi på at kunne præsentere tidligt i 2019, så væbn jer med tålmodighed. Vi ved godt, at der er gået noget tid, siden der er kommet nye oplæg, men fremtiden ser lys ud på denne front. Desuden er der stadig rigtig meget godt at hente i de gamle oplæg, og mon ikke der er ét eller to, som I ikke har brugt endnu?

Har du selv udarbejdet et oplæg, eller kunne du tænke dig at være med i en skrivegruppe, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Kontakt mig på daniel(at)imu.dk eller på 22455460.

Glædelig jul og godt nytår.newcomic