Del:

Smågruppeoplæg omkring IMU's mål

Daniel Præstholm
15. januar 2021

I forbindelse med lanceringen af IMU's fokus er der nu blevet udarbejdet 6 nye smågruppeoplæg, som skal være med til at understøtte snakken omkring målene lokalt.

I efteråret 2020 blev IMU's fokus samt IMU-huset præsenteret. Du kan læse mere om det her.

Kort forklaret består fokusset af tre fokusområder, nemlig "aktive fællesskaber","levende relation med Jesus" og "plads til at fejle og vokse".

Som en vigtig del af IMU-huset er der formuleret 6 målsætninger ud fra de tre fokusområder. Hver mål har sit eget piktogram.

De lyder således:

Vi vil skabe mangfoldige mødeformer, fordi IMU er for alle slags unge

Vi vil bygge bro mellem generationerne, fordi unge har brug for voksne kristne at vandre i troen med

Vi vil opfordre til konkret og livsnær trospraksis, fordi kristen tro er at leve hver dag med Jesus

Vi vil hjælpe og vejlede til planlægning af forkyndelsen, fordi Guds ord er vigtigt og virksomt, når IMU mødes

Vi vil højne fokus på smågrupper, fordi vi tror på ægte og facadefri fællesskaber

Vi vil arbejde for øget stolthed for IMU, fordi mangel på dette er en hindring for at kunne invitere nye med

For at styrke samtalen om, hvordan disse målsætninger bliver konkrete lokalt, er der nu udarbejdet 6 smågruppeoplæg, ét til hvert mål. Tanken er, at IMU-udvalget, smågrupperne generelt, eller hvem, der nu har lyst til at give sig i kast med målsætningerne, kan benytte sig af oplæggene.

De er sat til at tage 60 minutter, men det kommer selvfølgelig an på, hvor godt snakken forløber i gruppen.

Der er intet krav om, at man bruger alle oplæg, men man kan plukke i dem, som man vil.

Oplæggene findes her.

Erfaringer med oplæggene modtages gerne og kan sendes til undervisningskonsulent Daniel Præstholm.newcomic