Del:

Smågruppeoplæg om gudstjeneste og fællesskab

Simon Hauge Lindbjerg
22. marts 2013

Vi er som fællesskab en del af Guds kirke i Danmark, ja i hele verden. Det er et fællesskab, der er værd at satse på.

Det kristne fællesskab har altid haft stor betydning for kirken og dennes udvikling.  Paulus går så langt som til at sammenligne det kristne fællesskab med en krop, hvor alle dele er afhængige af hinanden. Det er derfor vigtigt, at vi også i dag er opmærksomme på vores fællesskab og på, hvordan vi kan tjene hinanden i det

Lige siden den første menighed i Jerusalem har kristne mødtes for at tilbede Gud og for i fællesskab at lære ham bedre at kende gennem forkyndelse, nadver, bøn og lovsang. Men hvilke elementer bør en gudstjeneste egentlig indeholde og hvorfor?

Vi har samlet nogle smågruppeoplæg, der tager fat på dele af dette emne. Oplægget "Ordets skole" er en metode til fordybelse i en bibeltekst efter eget valg og kan evt. bruges som forberedelse til den kommende gudstjeneste.

  1. Den første gudstjeneste
  2. Ordets skole
  3. En tjener i tjeneste
  4. Er kirken optaget af profeter eller profitter?
  5. Mod et bedre fællesskab