Del:

Smågruppeoplæg - Alkohol

Simon Hauge Lindbjerg
21. oktober 2015

Alkohol er en gave, Gud har givet mennesker. En gave som vi må forvalte på bedste vis. Hvordan gør vi så det i en tid, hvor alkohol er blevet en naturlig og ofte afgørende ingrediens i mange fællesskaber og situationer?

Dette oplæg forsøger at sætte fokus på den alkoholkultur, vi er en del af som danskere, men der stilles også skarpt på, hvad Bibelen har at sige om vores forhold til alkohol.

Håbet er, at oplægget kan være med til at sætte dette vigtige emne på dagsordenen i smågruppen. Vi har brug for at lytte til Bibelens tale om alkohol, men vi har også brug for at høre, hvordan vi hver især forholder os til det, så vi kan hjælpe og støtte hinanden. Det er vigtigt at se, at mit forhold til alkohol ikke kun har betydning for mig selv, men også påvirker de mennesker, jeg er iblandt. 

Oplægget kan bruges til en aften i smågruppen og er lavet med udgangspunkt i de 4 T'er. Det er derfor lige til at gå til, og der er indhold nok til en spændende og udfordrende aften om emnet.

Du finder oplægget her.