Del:

Sjælesorg

Simon Hauge Lindbjerg
20. marts 2013

Sjælesorg foregår mellem to mennesker, som fører en samtale fortroligt.

Ordet ”sorg” kommer af det tyske ord ”sorgen”, som betyder bekymring eller omsorg. Ordet ”sjæl” optræder normalt i Bibelen som en betegnelse for det hele menneske.

Når der fx i Salme 42,3 står "min sjæl tørster efter Herren" så betyder det, at JEG tørster efter Gud. Hermed menes et helt menneske med krop, sjæl og ånd. Ordet sjælesorg betyder altså: Omsorg for det hele menneske i samtalens form.

Hvad taler man om?

Omsorg for mennesket er ikke noget som kristne kun har patent på, en humanist kunne forstå sig selv på samme måde. Sjælesorg er forpligtet på evangeliet, og det betyder, at sjælesørgeren skal være parat til sammen med den, der har brug for en samtale, også at tale om den kristne tro.

Samtalen er mere end bare sidste nye film, din nye mobil, karakter i skolen eller andet. Dog kan det være indgangen til samtalen, som kommer en spadestik dybere. Du oplever fx, at karakteren du fik til sidste eksamen var en stor skuffelse. Jamen, er det ikke en temmelig banal ting? Jo - for nogle, men for andre, kan det betyde, nederlag, skuffelse og utilstrækkelighed. Dette kan man have brug for at dele med et andet menneske - måske ikke nødvendigvis sin bedste ven eller sine forældre, men en som kan lytte, forholde sig objektiv til det fortalte.

Sjælesorg, er når ånd, sjæl og legeme får lov at tale sammen. Vi ved det gør ondt i sjælen, når tingene ikke lykkes, dernæst har vi brug for ånden, som er i os kristne. Vi har brug for at blive mindet om ham, som er større og som ikke, ser på det, som vi synes er mislykket eller føles som nederlag.

Det Gud ser, er et menneske, skabt af Gud selv og som for Gud er dyrebar og elsket, uanset hvordan du som menneske kan gå og føle det. Desuden vil han give sit klare ”ja” til, at vi er tilgivet. Dette klare ”ja” kan høres ”støjende” og utydeligt i dit øre, så der kan en samtale med en anden også være en god hjælp til at få det ”ja” til at lyde tydelig.

Hvordan finder jeg en at snakke med?

Vi vil gerne som ungdomskonsulenter i IMU tilbyde dig vores tid, hvis du har brug for dette. Enten ved at du kontakter os, der hvor du møder os eller via mail.

I flere missionshuse og kirker er der personer, som har sagt ja til at være sjælesørger enten for en IMU afdeling eller for et IM samfund.

Brug muligheden for sjælesorg. Det vigtigt at gøre brug af tilbuddet, så du ikke bærer rundt på noget, som kan gøre det svært for dig at være fri som det mennesker, du er.