Del:

Selv kristne har en naturlig grænse

Christina Flyvholm
6. april 2018

Mange unge er ramt af lavt selvværd og skam, og det kan føre til stress.

Helle Gottenberg mener, at mange unge får stress fordi de er ramt af lavt selvværd og skam.

"Det er vigtigt at holde fokus på, at selvom vi involverer os i opgaver med et fromt formål som for eksempel kirkeligt arbejde, så er der en naturlig grænse for, hvad vi kan holde til," understreger stresscoach Helle Gottenborg, som selv for nogle år siden blev væltet omkuld af stress. Hun mener, at stressniveauet måske ligefrem topper i kirkelige sammenhænge, fordi mange føler et stort ansvar for, at opgaverne bliver ført ud i livet og derfor har sværere ved at sige fra.

I de senere år er det kommet frem, at også mange unge bliver ramt af stress, angst og depression. Ifølge stresscoachen er en af de grundlæggende årsager til det den verden, vi har skabt.

"Mange unge er hårdt ramt på selvværdet. Selvtillid er tiltro til egne evner. Det bliver for eksempel øvet meget i skolen, hvor man bliver testet konstant og får karakterer. Men selvværdet stiller spørgsmål ved, om man er værd at elske. Og det glemmer mange, at de er," forklarer hun.

De sociale medier spiller også ind, særligt i forhold til skyld og skam.

"Skyld handler om at have gjort noget forkert, mens skam handler om at være forkert. På de sociale medier er vi særligt udsatte for at føle, at vi er forkerte, og at vi skal leve op til det perfekte. Men ingen er perfekt, og derfor er det så vigtigt, at vi tør vise vores sårbarhed," understreger Helle Gottenborg.

I alarmberedskab

Når vi bliver i tvivl, om vi er værd at elske, eller føler os forkerte, sker der helt konkret det, at amygdala, vores "bekymringshjerne" i tindingelappen, går i alarmberedskab. Det gør den, når vi føler os truede.

"Førhen frygtede vi allermest at komme væk fra flokken, fordi vi ikke kunne klare os på egen hånd, og det førte til døden. I dag er vores største frygt at blive valgt fra og udelukket af fællesskabet, for det fører til psykisk død. Og sker det, bilder vi os selv ind, at vi kun har os selv at takke for det," forklarer stresscoachen. Hun vurderer, at det bliver yderligere besværliggjort af, at vi ikke længere har nogen kollektive værdier.

"Selv indenfor kirken danner vi forskellige holdninger, så lykken bliver pludselig vores egen sag. Har man et højt selvværd, er det ikke noget problem at tackle, men det ser anderledes ud for dem, der mangler selvværd."

En anden udfordring ved de sociale medier er, at mange af os hele tiden er både online og offline.

"Det menneskelige nærvær mangler ganske enkelt, og derfor mister vi nuancerne lidt. Så vi skal selv prøve at tolke, hvad en ked af det-smiley egentlig betyder. I nærværet kan vi til gengæld blive mødt med omsorg i en situation, hvor vi ikke selv har bedt om det, fordi der er nogen, der ser os."

Stress i tal

 • 430.000 danskere, svarende til 10-12%, oplever symptomer på alvorlig stress hver dag
 • 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet på grund af stress
 • 1.400 danskere dør hvert år af psykisk arbejdsbelastning bl.a. forårsaget af stress
 • 30.000 danskere bliver hvert år indlagt på hospitalet på grund af stress
 • 3.000 danskere får hvert år tilkendt førtidspension på grund af stress
 • Over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser skyldes ubehandlet stress.

Kilde: Stressforeningen.dk

Unge er mest stressede

Den væsentligste årsag til stress blandt unge er oplevelsen af, at man ikke kan leve op til de krav og forventninger, som man selv og andre stiller til én. Flere undersøgelser viser, at op mod 40 procent af alle kvinder mellem 16 og 24 år oplever sig stressede. Dermed er unge kvinder den befolkningsgruppe, der føler sig mest stressede. Kun halvt så mange mænd i samme aldersgruppe føler sig stressede.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, 2017

Gode råd fra en stresscoach

Helle Gottenborg giver seks gode råd ifbm. stress:

 • Hold pauser
 • Skab balance
 • Vær mild mod dig selv
 • Hold hviledag
 • Undgå berøringsangst når stressen rammer
 • Del din sårbarhed

Læs en uddybning af rådene og mere om stress i Geist fra april 2018.