Del:

Missionsuddannelse

Simon Hauge Lindbjerg
20. marts 2013

Missionsuddannelsen er en bibelfunderet uddannelse om mission. Vha. videooplæg og selvstudie bliver I udrustet, udfordret og undervist i mission, bibellæsning og meget mere.

Missionsuddannelsen er et uddannelsesforløb, som sætter fokus på:

  • Dig
  • Mission
  • Bibellæsning 

Missionsuddannelsen er en del af ID, og derfor vil du blive udrustet og udfordret til mission gennem forløbet. 

Denne udrustning gives gennem effektiv, lærerig og dybdegående bibellæsning, samtale og udfordringer i fællesskabet og livsnære videotaler. 

Uddannelsen er et redskab

Missionsuddannelsen er et redskab for dig og dit IMU-fællesskab til at træde ind i en tættere relation med Gud og de mennesker, som du omgås til daglig. 

For at bruge uddannelsen er der nogle overvejelser I skal gøre:

  • Har I fire aftner I vil brug på god og livsnær bibelundervisning?
  • Vil I spare kørepenge til fire talere?
  • Er I klar til at gå ind i et forløb med hinanden?
  • Vil I have redskaber, som kan forandre jeres liv?

Helt praktisk

Uddannelsen holdes lokalt i de enkelte IMU-afdelinger/smågrupper. Kursusmaterialet gør de enkelte i stand til selv at afvikle uddannelsen.

Reserver fire mødeaftner i programmet, og bestil kursusmaterialet på IMU-sekretariatet