Del:

Medvandring = kaffe

Simon Hauge Lindbjerg
17. april 2015

Ordet medvandring kan måske lyde lidt fremmed og uoverskueligt, men vi vil fra IMU’s side gerne understrege, at det i bund og grund kan begynde med noget så trygt og bekendt som en kop kaffe.

IMU er overbeviste om, at unge har brug for nogle med mere livserfaringer, som de kan tale med om tro, liv og tjeneste. Derfor er medvandring også en af byggestenene i IMU. Vi tror på, at en vigtig del af livet opleves, erfares og leves i relationer, men hvad har det med kaffe at gøre?

Der er nogle, der stejler, når de hører ordet: Medvandring. De giver udtryk for, at det lyder meget avanceret og kompliceret, så det er vist ikke noget for dem. Det kan der være gode grunde til, men virkeligheden er, at medvandring kan begynde med, at du drikker en kop kaffe sammen med Casper, eller hvad han/hun nu hedder. For mange er kaffen forbundet med hygge, ro og nærvær og det er alt sammen gode ingredienser, når vi taler om medvandring.

Mens I sidder og nyder en dejlig kop kaffe, kan det være, du skal spørge lidt indtil, hvad Casper egentlig tænker om det at være kristen. Hvad betyder det for ham at tro på Gud? Du kan også fortælle ham lidt om, hvad det har betydet i dit liv at tro. Det kan være, du har haft nogle situationer, hvor det på en særlig måde gav dit liv værdi. På denne måde er der åbnet op for den god og vigtig snak, og måske tager den ene kop kaffe den anden.

Medvandring kan altså være yderst simpelt. Drik en kop kaffe med Casper. Spørg om tro, liv og tjeneste. Fortæl om dine egne erfaringer og oplevelser. Gentag gerne succesen.