Del:

Ledermedvandring

Simon Hauge Lindbjerg
14. december 2012

Det er en fast relation mellem en IMU-leder og et ældre og mere erfarent menneske.

Fokus er IMU'erens rolle som leder. Det handler dog ikke om kontrol, men om IMU'erens velbefindende som leder. Derfor vil man også tale om, hvad der fylder i livet her og nu, hvordan det åndelige liv er, forhold til venner, familie osv. Det handler om omsorg, som praktiseres gennem samtale, bøn og bibellæsning.

Kendetegn er gensidig respekt, hvilket betyder, at medvandreren ikke bestemmer over IMU-lederen. Frem for at lede skal medvandreren støtte og udfordre IMUlederen, for at hjælpe vedkommende til at få frigjort det potentiale, som vedkommende besidder. Du bliver som medvandrer hjælper for en personlig og åndelig vækst i IMU-lederen.

Hvordan finder jeg en medvandrer? Spørg én du har tillid til. Vedkommende behøver ikke have en masse ledererfaring, men skal have forståelse for andre mennesker. Som hjælp til at få en klar og ordnet relation, har IMU udarbejdet en medvandringskontrakt, som kan findes her. En model for jeres møder kan være:

  1. Hvordan står det til? (Hvad rører sig i dit liv nu og her?)
  2. Bibel og bøn (Bibelen som vejleder og bønnen som vor respons til Gud)
  3. Giv det videre (Hvad betyder det her for dig/jer? Er der noget du skal gøre ifbm. dit lederskab i IMU?)


newcomic