Del:

Lad mig gi’ dig en hånd (Fællesskab)

Rasmus Wilhelm Vammen*
11. marts 2019

Dette oplæg handler om det kristne arbejdsfællesskab. I kommer til at reflektere over jeres egen tjeneste og plads i fællesskabet. En række bibeltekster vil give gode inputs til drøftelsen.

Emne: Arbejdsfællesskab, nådegaver
Varighed: 60 minutter
Aldersgruppe: 17-30+

Forberedelse

Læs evt. artiklen “Kald og tjeneste” af Ellen Esmarch Pedersen inden samlingen.

Indledning

Det kristne fællesskab betyder rigtig meget for mange af os. Men hvad er det, der bygger fundamentet for et godt fællesskab? Hvor meget betyder vores egen arbejdsindsats? Og hvad siger Bibelen? I dette oplæg dykker vi ned i, hvad Bibelen fortæller os om, hvordan vi bidrager til et godt fællesskab.

I Bibelen er der meget fokus på at vi skal tjene og investere i vores menigheder og fællesskaber. For at vores menigheder og fællesskaber skal fungere fysisk, socialt og åndeligt, er det derfor vigtigt, at der er hoveder, hjerter og hænder, som bidrager.

Tag en runde: Hvad kendetegner et godt fællesskab efter din mening?

Notér jeres svar ned på et papir, så I senere kan tage det frem under samlingen.

Bøn

“Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave tilmålt af Kristus.” (Ef 3,7)

Tag evt. en kort rundt, hvor I fortæller, hvordan jeres dag har været. I kan her også fortælle, hvis I her en glæde, I gerne vil sige Gud tak for, eller har noget I gerne vil have bedt for.

Bed for hinanden, for aftenen og for, at Gud må lade sin Helligånd inspirere jer gennem oplægget og gennem hinanden.

Slut samlingen af med i bøn at takke for hinandens selskab, og bed for det, I har været samlet om, må inspirere jer til at søge den plads i fællesskabet, hvor I hver især kan bidrage med jeres evner. Bed for, at Gud må give jer styrke og frimodighed til at søge og udforske de evner, han har givet jer, og som I måske endnu ikke er klar over.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Begynd med at tænke på det kristne fællesskab I sammen kommer i (kirken, IMU osv.).

 • Hvilke af de kendetegn, I kom frem til under den indledende runde, fylder mest i jeres fællesskab?
 • Hvilke ting i fællesskabet kan forbedres? Skriv det ned på et papir.

Det kristne fællesskab er et legeme

I Bibelen bliver det kristne fællesskab beskrevet både som en familie og i billedsprog som et legeme. Læs 1 Kor 12,12-27 sammen.

 • Hvad siger billedet med legemet om måden, vi skal se på vores fællesskab? Hvilken betydning har det for måden, I ser på hinanden?
 • Hvordan har billedet betydning for, hvordan vi selv skal og kan bidrage til fællesskabet?

Der er mange aspekter i dette billede, så læs evt. versene igennem igen, når I har snakket lidt.

Mange forskellige opgaver

Da Gud har skabt os forskellige med vidt forskellige evner og kompetencer, er der derfor også forskellige opgaver, vi hver især har nemmere ved at udføre end andre.

Lav en oversigt over alle tjenester, arbejdsgrene og opgaver i jeres fællesskab.

 • Hvilke tjenester er mest tydelige? Hvilke tjenester lægger man ikke så let mærke til?
 • Er der arbejde, der ligger forud for et møde eller arrangement, som der ikke bliver lagt mærke til under selve mødet?
 • Er de forskellige opgaver fordelt nok ud?

Vi er rigtig gode til at lægge mærke til, når ting glipper eller noget går galt og modsat, når noget bare er super godt, eller nogen gør noget ekstraordinært. Men er vi gode nok til at skønne på hinanden og rose hinanden, når tingene bare går ’som de plejer’?

"Brødre, vi beder jer om at skønne på dem, der slider iblandt jer og står i spidsen for jer i Herren og vejleder jer. Dem skal I omfatte med særlig kærlighed på grund af deres arbejde. Hold fred med hinanden." (1 Thess 5,12-13)

 • Hvordan går det for jer med at værdsætte både de store og små opgaver i fællesskabet?

De ‘usynlige’ tjenester

Foruden de synlige og knap så synlige opgaver, som rent praktisk får det hele til at køre, er der også de mere ’usynlige’ tjenester. Faktisk er der en række supervigtige opgaver, som ligger til grund for et godt og sundt fællesskab, men som man ikke lige ser med det blotte øje.

 • Nævn eksempler på ‘usynlige’ tjenester:
  • der er med til at styrke det sociale fællesskab
  • der er med til at styrke det åndelige fællesskab

Hvis du kender én, der har en evne eller en nådegave, som du ikke mener bliver brugt, så prik til personen og opmuntr vedkommende til at bruge sin evne. Det kan være, at netop dit prik på skulderen er det, der giver personen det, der skal til for at ignorere janteloven og tage skridtet ind i en opgave eller tjeneste.

Hvad Jesus lærte disciplene

Under påskefesten er Jesus samlet med sine disciple, og under måltidet gør han noget meget underligt. Han begynder at vaske disciplenes fødder.

Læs nu sammen, hvad der videre skete i Joh 13,12-17.

Dengang var det at vaske en gæsts fødder et tegn på ære, og det blev normalt udført af en tjener. Jesus gjorde det som et eksempel på kærlighed og tjeneste. Når vi villigt tjener andre i kærlighedens ånd, efterligner vi Kristus.

 • Hvad kan vi lære af Jesu simple måde at tjene på?

Læs evt. Mark 10,41-45, hvor Jesus også fortæller, hvad det vil sige at tjene.

Anvendelse

Hvad kan DU bidrage med? Tag til slut en runde, hvor I snakker om, hvad I hver især selv kan bidrage med til fællesskabet. Og husk – intet er for stort eller småt. Se evt. tilbage på det, I har skrevet ned i løbet af samlingen, om der er steder, hvor du kan hjælpe.

Til sidst skal I nu se tilbage på spørgsmålet om, hvad der kunne forbedres i jeres fællesskab. Kom med konkrete ideer til, hvad I både sammen og hver især kan gøre for at ændre dette.

Husk: Du er en del af fællesskabet. Hvis du ønsker et anderledes fællesskab, må du starte med dig selv!

Videre studie

Andre inputs

*Oplægget er læst og redigeret af undervisningskonsulent Daniel Præstholm.newcomic