Del:

Kontakt med taler

Simon Hauge Lindbjerg
4. april 2014

Det er vigtigt at være opmærksom på en god kommunikation, når man får en taler til et møde i IMU. Men hvordan gør man i praksis?

Denne artikel er skrevet med afsæt i kapitel 5 i bogen "Gode møder kan blive endnu bedre", så du kan finde mere information der.

En af de ting der kan være med til at hjælpe forkynderen i sine forberedelserne er, hvis I som IMU'ere gør opmærksom på, hvor mange i er og hvilke aldersgruppe det drejer sig om. Dette kan evt. allerede nævnes ved den første kontakt med taleren, hvor det også kan være en god idé at få fastlagt et emne for aftenen, evt. i samarbejde med taleren. På denne måde bliver forventningerne tidligt talt igennem, og det hjælper både jer selv og taleren i forberedelserne.

1-2 uger før selve mødet er det vigtigt, at taleren kontaktes og gerne af den, der er mødeleder. her kan de sidste detaljer aftales. Det kan dreje som om sangforslag eller andre ønsker til elementer i mødet, der kan være med til at understrege det valgte tema. Husk, at det ikke er taleren, der skal stå for hele aftenen, men at det er jer som fællesskab og særligt mødelederen, der har dette ansvar.

På mødeaftenen er det vigtigt at huske, at taleren er på udebane, og det vil derfor være godt, hvis hele fællesskabet og særligt mødelederen er opmærksom på at få budt velkommen og gøre noget for, at taleren føler sig velkommen. Efter mødet er det også vigtigt at få aftalt afregning af økonomi, så det ikke er taleren selv, der skal gøre opmærksom på dette.

Vi håber nogle af disse idéer kan være med til at hjælpe både jer og forkynderne, så møderne kommer til at pege klart og tydeligt på Jesus

 newcomic