Del:

Kerneværdier på dagsordenen

Simon Hauge Lindbjerg
9. april 2014

IMU har lanceret 4 kerneværdier, som vi gerne vil opmuntre jer til at give liv ude i det lokale arbejde. Vi har derfor lavet et oplæg til IMU-udvalget.

Det sidste stykke tid har IMU’s ledelse arbejdet på at blive tydeligere om, hvad vi er, og hvad vi vil. I den forbindelse har vi formuleret nogle kerneværdier, som sætter ord på dette. Vi ønsker, at disse værdier præger IMU og giver retning for vores arbejde. Det må gerne være nogle ting, som IMU er kendt for andre steder også.

For at det ikke blot bliver nogle store flotte ord, som står på et stykke papir, ønsker vi, at alle IMU’ere er med til at give liv til værdierne. Der vil løbende komme forskellige tiltag fra IMU på landsplan, der sætter fokus på værdierne, men vi ønsker også at involvere IMU-udvalgene. Vi har derfor lavet et arbejdsark, som vi meget gerne vil opmuntre og opfordre jer til at bruge. 

Vi forestiller os, at I kunne sætte 1 times tid af på jeres næste møde, hvor I tager udgangspunkt i dette oplæg. I Geist fra april 2014 kan I finde en artikel om kerneværdierne, som I evt. kan læse som baggrundsviden, inden I går i gang. Den ligger også her.

Oplæg 

  1. Læs baggrundsartiklen i det seneste nummer af Geist
  2. Tag en runde, hvor I taler om, hvad hver værdi betyder for dig personligt
  3. Se på arbejdsarket og gør følgende for hver værdi:
    • Skriv mindst 3 svar til spørgsmålet under betydning
    • Skriv mindst 3 svar til spørgsmålet under handling
  4. Hvordan kan I hjælpe hinanden til at disse ord og konkrete handlinger bliver omsat i praksis, så det det kommer til at præge jeres IMU?


newcomic