Del:

Inspiration til medvandring

Simon Hauge Lindbjerg
14. december 2012

Her kan du finde forskellige redskaber og artikler, som sætter fokus på forskellige områder af medvandringsrelationen.

Dokumenterne er tænkt som bilag til bogen 'Ressourcebog for medvandrere i IMU', men alle er naturligvis meget velkomne til at læse og anvende dem.

Bibellæsning

Det kan være en udfordring at finde gode metoder til at inddrage bibellæsning i medvandringsrelationen. Denne artikel giver nogle forskellige bud på, hvordan det kan gøres.

Bibellæsning - hvordan gør vi det i medvandring?

Missionssamtale

IMU har i forbindelse med arbejdet med ID - Kristus igennem dig udviklet en metode til at tale om mission, f.eks. sammen med din medvandrer. Du kan læse mere her eller hente folderen via linket herunder.

Missionssamtale

Samtaleværktøj

"Joharis vindue" er et samtaleværktøj, som stiller skarp på forskellige synlige og usynlige facetter i dit liv.

Joharis vindue

Hvis du søger inspiration til at nogle spørgsmål, der kan være med til at sikre, at medvandringen ikke bare blive en hyggelig samtale. Kan metoden PGO måske bruges. Det er en forkortelse for Person-Gave-Opgave. Her stilles en række væsentlige og relevante spørgsmål til når I mødes til f.eks. vejledningssamtale/medvandring – evt. også i en mikrocelle.

PGO-samtalemodel

Et andet samtaleredskab er trekantmodellen,  som sætter fokus på både op-, ud- og ind-dimensionen i dit liv.

Trekanten

Medvandreaftale

Det er vigtigt med klare rammer for medvandrerelationen. Vi anbefaler derfor, at man inden man starter sin medvandring aftaler nærmere omkring forventning mm. Tjek denne skabelon for en medvandreaftale, der kan inspirere til dette. 

Medvandreaftale (Word)

Medvandreaftale (PDF) 


Foreningsmedvandring kræver også nogle gode og klare rammer. Vi har derfor en særskilt skabelon, som sikre et godt udgangspunkt for medvandring mellem afdeling og foreningsmedvandreren.

Medvandreaftale mellem medvandrer og IMU-afdeling (Word)

Medvandreaftale mellem medvandrer og IMU-afdeling (PDF)

Konkret metode

En måde at tænke medvandring ind i et konkret koncept er via mikrocelle. Konceptet er meget simpelt: To (eller tre!) personer mødes en gang om ugen eller hver anden uge for at læse i bibelen, bede og tale sammen om deres liv med Gud i op til et par timer. Du kan læse mere om modellen i artiklen.

Mikrocelle-modellen