Del:

IMU's politik om børneattester

En børneattest er en særlig form for straffeattest, som giver oplysninger, om en person er straffet efter de bestemmelser i straffeloven, som vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år.

Børneattester indhentes for alle der arbejder med børn og unge under 15 år. I IMU er det:

 • Fritidsansatte og lønnede medarbejdere i IMU
 • Ledere i det lokale teenarbejde
 • Ledere på teenlejre*/bibelcampings**
 • Udvalgsmedlemmer i IMU-forening med unge under 15 år

*Ved mere end 2 overnatninger. **Kun ved separat lejr på bibelcamping, hvor børnene ikke overnatter hos forældrene.

Hvem har ansvaret for indhentelse af børneattest

Siden 2005 har det været lovpligtigt, at foreninger og organisationer skal indhente børneattester for alle der arbejder med unge under 15 år.

Ansvaret ligger hos lederen af den lokale klub, forening, lejr eller camping. Privatpersoner kan ikke bestille børneattester. Derfor har lederen ansvaret for at informere IMU om nye frivillige medarbejdere.

IMU indhenter derefter børneattester efter nedenstående procedure:

Procedure for indhentelse af børneattest

 1. Udfyld formularen på IMU.dk/boerneattest med oplysninger om navn og CPR-nr. for den eller de personer det drejer sig om.
 2. IMU anmoder herefter politiet om en børneattest.
 3. Politiet beder den pågældende om samtykke til at give oplysninger videre til IMU via vedkommendes digitale postkasse. Personen har 14 dage til at give samtykke, ellers skal IMU ansøge igen. Husk derfor at tjekke din digitale postkasse - og mind hinanden om det!
 4. Politiet giver IMU besked.
 5. IMU registrerer, at der er indhentet en attest på den pågældende leder. Hører I ikke andet, er attesten modtaget uden kommentarer.

Ved positive besvarelser

Får IMU besked om, at den pågældende leder er straffet aftaler IMUs landsleder straks et møde med den pågældende. På mødet gøres vedkommende opmærksom på svaret der er kommet fra Rigspolitiet.

Landslederen sikrer sig en skriftlig tilladelse fra pågældende på, at han må informere relevante personer. Navnene på disse personer vil fremgå af tilladelsen.

Landslederen er i sådan en sag bemyndiget af landsudvalget til at gøre foranstaltninger der medfører, at vedkommende ikke længere er ansat i IMU eller leder i teenarbejdet.

Din opgave som leder

 1. Få CPR-nr. på de øvrige ledere
  Helst ved fysisk møde eller via telefon. Få aldrig CPR-nr. via mail, med mindre mailen er kryptere. Slet oplysningerne så snart, de er videregivet.
 2. Udfyld formularen på IMU.dk/boerneattest
  Send ikke linket til formularen til dine ledere, med mindre du på anden vis sikrer dig, at alle ledere får udfyldt formularen.
 3. Mind lederne om at tjekke deres digitale postkasse. De har 14 dage fra de modtager posten. Herefter skal IMU søge igen.
 4. Kontakt IMU-sekretariatet, hvis du er i tvivl
  Har du indberettet alle ledere, kan du gå ud fra, at alt er i orden. Du er dog altid velkommen til at kontakte IMU-sekretariatet, hvis du er i tvivl.

Giv IMU oplysninger til ansøgningen om en børneattest her.newcomic