Del:

IMU finder ind til kernerne

Ole Noermark Larsen
9. april 2014

IMU har sat ord på fire kerneværdier, som skal præge IMU-arbejdet fremover og forhåbentlig blive til liv for den enkelte IMU'er.

Kernerne er det helt centrale i f.eks. et æble, og samtidig er de forudsætningen for, at nyt liv kan spire frem og vokse. Sådan skal det også være i IMU, hvor IMU's Landsudvalg (LU) nu har sat ord på fire centrale kerneværdier. Sammen med IMU's mission og discipelskabsformulering skal de gøre det endnu mere tydeligt, hvad IMU er og vil.

"Heldigvis er det ikke bare noget, vi har fundet på. Vi oplever, at der rundt om i IMU spirer en masse godt frem. Flere IMU'ere end tidligere er blevet bevidste om, hvor godt det er at være en del af en levende menighed, hvor sakramenterne bliver forvaltet, og hvor der er en god forkyndelse. Der er også blevet en større bevidsthed om, at Bibelen er en bog, vi skal leve af og ikke bare læse i," siger landsleder i IMU Tonny Dall Sørensen.

Også bønnen har fået en langt mere markant plads i IMU end tidligere, og så oplever landslederen, at troen i højere grad bliver levet ud i praksis ved at række en hjælpende hånd til dem, der trænger. Disse positive tendenser er nu blevet kogt ned til fire kerneværdier, som slet og ret lyder: Dåb og nadver, Bibelen, Bøn og Kærlighed.

Værdier skal præge os

"Det er alt sammen supergode-tendenser, og vi vil rigtig gerne bakke op om den udvikling, der allerede finder sted, og hjælpe IMU-udvalgene og den enkelte IMU'er til at reflektere," understreger Tonny. "Ved at gøre dem til kerneværdier vil vi gerne gøre helt tydeligt, hvad der er vigtigt for os, og hvad vi ønsker i højere grad skal præge os og vores arbejde i IMU. Vi håber, at arbejdet med kerneværdierne kan hjælpe os til at opdage rigdommen i alt det, vi har fået give, så det bliver endnu mere vigtigt for den enkelte IMU'er, at vi lever af dåb og nadver, af Bibelen, i bøn og i kærlighed."

Grafisk er kerneværdierne opstillet som et træ, og ikonet for hver af kerneværdierne er formet som et skjold. "Jeg synes, det er en fed illustration. Træet viser, at vi står på fundamentet af vores discipelskabsformulering: 'Kristus lever for mig, i mig, gennem mig.' Det er evangeliet på ultrakort form. Træets stamme er vores mission, som vi deler med Indre Mission, nemlig at 'Lede til Jesus og leve i ham'. Kerneværdierne bliver dermed frugterne af et sundt kristenliv," forklarer Tonny.

"Men kerneværdierne skal også beskytte os, derfor er de formet som skjold. De skal holde os fast på det grundlæggende for vores tro: At jeg fik nåden rakt i dåben og blev et Guds barn. At jeg igen og igen må modtage syndernes forladelse. At jeg i bøn, bibel og tjeneste bliver holdt tæt til Gud i afhængighed af ham."

Kerner skal blive til liv

I den kommende tid skal de fire kerner sås og spire frem i IMU. "Heldigvis lever det jo allerede rundt om i IMU, så det handler mest om at sprede og give gode vækstbetingelser. Vi vil bl.a. forsøge at indarbejde dem i alle vores landsarrangementer og inspirere IMU-udvalg og forkyndere til at sætte fokus på dem," siger Tonny.

I den mere konkrete afdeling drømmer IMU om at få udviklet en særlig bønne-app, som lukker ned for resten af telefonen, når bønne-app'en er tændt. Konceptet "bibellejr" skal udbredes til alle regioner, og så er der planer om en video, som sætter fokus på, hvorfor vi har brug for at gå i kirke, afslører Tonny.

"Men det vigtigste er ikke, hvad vi bestemmer. Det vigtigste er, at kerneværdierne bliver til liv for den enkelte IMU'er. Derfor er vi meget spændte på, hvad der vil vokse frem, og hvilke spændende, kreative og sjove ideer der opstår rundt om i IMU-afdelingerne."newcomic