Del:

ID - Kristus igennem dig

Simon Hauge Lindbjerg
21. marts 2013

En discipel er kendetegnet ved Kristus. Sådan er pointen af IMUs discipelskabsmodel: "Kristus lever for mig, i mig, gennem mig."

En discipels identitet er ikke bygget op omkring, hvad han selv kan - men hvad Kristus gør. Når Jesus taler om at være discipel, taler han også om mission. Mission er indbygget i ordet discipel. Udgangspunktet for mission er altså ikke, hvad jeg kan gøre - men hvad Kristus gør. Og denne vigtige forståelse vil vi gerne sætte fokus på med ID - Kristus igennem dig.

Visionen for ID lyder: "Med ID vil vi, at du ser din identitet i Kristus. Han har sendt dig. Han lever igennem dig."

Vi er udsendinge

Sammen med visionen for ID vil vi gerne formidle, at disciplens missionsidentitet er grundfæstet i Bibelen. Derfor hører 2 kor. 5,20 med til visionen for ID: "Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, idet Gud så at sige formaner gennem os."

Lad os her se på tre vinkler af denne sætning.

  1. Jeg er udsending
    Det betyder, at jeg er sendt. Gud har sendt disciplen. Det er ikke mig selv som skal præstere, men jeg skal fortælle det, som Gud har givet til mig.
  2. Gud formaner
    Formaning betyder at opmuntre eller invitere. Gud inviterer mennesker til at tilhøre ham. Igen er det ikke mig der inviterer - men Gud. Det særlige er, at Gud gør det gennem mig.
  3. Gennem os
    Mission sker igennem dig. Netop dig! Lige som du er. Du er mission. Lige nu. En discipel har nemlig fået givet et ID - en identitet. Identiteten kan jeg ikke fortjene mig eller kæmpe mig til - den gives af Gud til alle kristne. Identiteten starter ved dåben, og den er din!