Del:

I skal være villige til at ændre IMU-fællesskabet

Tværkulturelle medarbejdere i Indre Mission giver her seks konkrete råd til, hvordan man tager imod nydanskere i IMU, så det bliver en god oplevelse for alle.

Louise (tv) er missionær og tværkulturel konsulent i Region Nord. Johanne (th) er projektmedarbejder i Internationalt Kristent Center i Aarhus.

#1 Få styr på det praktiske

Når der kommer nydanskere til jeres IMU-fællesskab, er det først og fremmest vigtigt at få styr på nogle helt praktiske ting, som kan være med til at give nydanskerne tryghed, så de føler sig velkomne. Som danskere er I på hjemmebane, og I er på den måde en nøgle, der kan åbne op, så det ikke bliver et lukket fællesskab. Sørg for at få kontaktoplysninger på nydanskerne, og ring gerne til dem før mødet i IMU. Måske har de også brug for nogle at følges med, fordi de ikke kender vejen eller ved, hvordan de kommer hen til jeres mødested. Vær hjælpsomme og fortæl dem på forhånd, hvad der skal ske til jeres møde, og at det er gratis at være med.

#2 Afstem forventningerne

Efter et par IMU-aftener med nydanskere kan I lave en forventningsafstemning, så I sammen former fællesskabet til alles bedste. Snak om, hvad I hver især forventer af at komme i IMU og undgå at tale om "os" og "dem". I behøver heller ikke at "over nurse" og gøre alt for nye i fællesskabet. Uanset hvor man kommer fra, har man brug for at føle sig elsket og føle, at der er brug for én. Derfor kan man godt spørge nydanskerne om at tage kage med en aften eller hjælpe til med nogle praktiske ting. Det fjerner dem også fra rollen som "de hjælpeløse".

#3 Bryd sprogbarrieren

Som danskere må vi gerne komme lidt på udebane. Derfor behøver jeres engelsk heller ikke at være perfekt, og I kan eventuelt bruge Google Translate til at hjælpe med at oversætte svære ord. Pres dem ikke til at tale om deres fortid, men snak om de ting, I har til fælles, for eksempel traditioner, familie og tro. I kan også finde en fælles aktivitet at være sammen om, som for eksempel at lave mad, spille et spil eller lege en leg. Måske kan nydanskerne lære jer en sang eller dans fra deres hjemland, og det gør ikke noget, hvis I sammen kan grine ad, når tungen eller benene slår knuder.

Når I har bibelstudie eller en taler på besøg, så prøv at tage fat i et simpelt budskab, som kan forklares med simple ord. Det gør ikke noget, hvis I ikke kan oversætte det hele eller oversætte perfekt, når bare I kan oversætte pointen, så ingen føler sig uden for snakken.

#4 Lad jer udfordre

Nydanskerne kan bidrage med mange gode ting i et fællesskab. For eksempel sætter de ofte spørgsmålstegn ved andre ting, end mere danske kristne gør, når I har bibelstudie. Vores gudsbillede er meget kulturelt præget, og for udlændinge kan billedet af Gud som far være svært at forstå, fordi de er mere vant til at forholde sig til Gud som hellig. Der kan vi lære noget af hinanden.

Generelt skal I være villige til at ændre den måde, I er sammen på, så det passer til det nye fællesskab. En idé kunne være at tage mødeformen op til revision og overveje, hvorfor I egentlig holder IMU-aftener, og hvad I gerne vil med jeres IMU. "Kristus gennem mig" bliver ofte glemt, men der er også brug for, at andre viser, hvordan man er i et kristent fællesskab.

#5 Vis rummelighed og respekt

Som etniske danskere og nydanskere har vi hver vores kulturelle baggrund, og det er vigtigt at vise respekt for hinanden og rumme hinanden. Har I for eksempel fællesspisning, er det godt at være opmærksom på, at nogle ikke spiser svinekød, selvom de er kristne, eller måske faster fra bestemte madvarer i årets løb. Det betyder ikke, at I ikke længere kan servere svinekød, men at I bare skal gøre opmærksom på det ved for eksempel at sætte et skilt med et billede af det dyr, kødet kommer fra.

Intimsfæren er også meget forskellig fra land til land. Nogle nationaliteter er ikke lige så vilde med at kramme andre mennesker, når de siger goddag, som vi er i Danmark. Forskelligheden gælder også andre ting som for eksempel den måde, vi hver især beder på. En idé kunne være at hænge en tavle på væggen med en oversigt over de forskellige nationaliteter i fællesskabet og med tegninger vise, hvordan man hilser på hinanden i Danmark, i Iran, eller hvor man ellers kommer fra. Det er også en måde at bryde isen på og lave fælles "spilleregler" på en god måde. Selvom der måske er overvægt af etniske danskere i jeres IMU, har I alle et fælles ansvar for, at det er godt at være i jeres fællesskab.

#6 Vær opmærksomme

Der er to situationer, I særligt skal være opmærksomme på og reagere på: Hvis danskere vælger at blive hjemme i stedet for at tage i IMU, og hvis nydanskere er uden for snakken. Skulle det ske, kan I tage kontakt til for eksempel den lokale ungdomskonsulent eller os i det tværkulturelle arbejde, så I får hjælp til at løse problemet. Der skal være plads til alle i det kristne fællesskab.

Artiklen er fra GEIST nr. 1 / 2018. Læs bladet online her.