Del:

I believe in Christ

Ukendt
21. december 2018

Dette oplæg lægger op til, at I deler liv og særligt tro med hinanden. Gennem en øvelse bestående af 10 spørgsmål skal I hver især fortælle om, hvordan I kom til tro på Jesus Kristus. Det er både opbyggende for den enkelte og for hele smågruppen.

Emne: Troshistorier
Varighed: 90+ minutter
Aldersgruppe: 10-30+

Indledning

Troen på Jesus Kristus er det, der definerer en kristen. Derfor er det vigtigt at beskæftige sig med troen og undersøge, hvor man kommer fra, og i hvilken retning man er på vej hen. Desuden kan det være meget opbyggende at dele tro og liv med andre kristne, og derfor er der både et individuelt og et kollektivt element i øvelsen.

Til egen refleksion: På hvilken måde tror du, Gud ønsker at udfordre din tro netop nu? Hvilket skridt ønsker han, du tager?

Bøn

“Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.” (Rom 10,17)

Tak Gud, fordi han er initiativtageren, der ved sin Helligånd har skabt troen i jeres hjerter. Sæt evt. lidt stille musik på i baggrunden og vær stille sammen over denne tak.

Slut samlingen af med at bede om, at Gud må virke i jeres liv – at han må forvandle jer, så andre kan se Jesus i jer. Bed for personer, som I længes efter må få deres egen troshistorie.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Troshistorien er en personlig historie om troen igennem den enkeltes liv. Troshistorien er ikke optaget af ens åndelige temperatur lige nu, men har fokus på de større udviklingslinjer og påvirkninger fra troens begyndelse indtil nu. Den giver anledning til at overveje, hvor Gud er i gang med at bevæge en hen. Samtidig får man mulighed for at høre fra de andres liv. På den måde beriger I hinanden. Troshistorier handler om både gode og svære erfaringer.

Øvelsen

Besvar følgende spørgsmål enten på skift eller lad hver person gøre det færdigt:

  • Hvordan begyndte din tro på Gud?
  • Hvad kendetegnede det miljø din tro blev til i?
  • Hvilke forbilleder havde du med henblik på kristent trosliv?
  • Hvorfor var de dine forbilleder?
  • Hvordan vil du beskrive din trosudvikling indtil i dag?
  • I hvilken grad har din troshistorie været præget af tryghed, tvivl, kriser, forandringer, vækst eller stagnation?
  • Har du haft åndelige erfaringer eller oplevelser som har betydet noget specielt positivt eller negativt for dig?
  • Hvordan vil du karakterisere dit trosliv, som det ser ud i dag?
  • Hvilke personer bliver din tro påvirket af i dag og hvad kendetegner dem?
  • Hvilke længsler og forventninger har du for dit trosliv i årene som ligger foran?

Det er ikke sikkert alle kan nå at dele deres troshistorie på en enkelt aften. Lad være med at presse tingene igennem. Brug hellere en aften eller to mere.

At skrive troshistorie

Det er også muligt for den enkelte at nedskrive troshistorien. Det vigtige, når man skriver sin troshistorie, er ikke de færdige svar, og troslivets skyggesider regnes for lige så vigtige for læring som de positive gennembrud. Hensigten med at skrive troshistorier er at blive bevidst om, hvordan Gud sætter fodspor i ens liv. Man kan senere tage historien frem og skrive videre på den.

Videre studie

Andre inputsnewcomic