Del:

Hvor er Gud i min lidelse?! (Fællesskab)

Daniel Thun Madsen*
1. april 2019

Oplægget fokuserer på, hvordan fællesskabet kan være noget for det menneske, der oplever lidelse i livet. Ud fra et par bibelske tekster kommer I til at reflektere over, hvad I kan gøre for at se jeres lidende medmennesker.

Emne: Lidelse, sjælesorg, fællesskab
Varighed: 45 minutter
Aldersgruppe: 18-30+

Forberedelse

Lidelse er et svært emne at snakke om, og det kan være meget svært at dele. I kan derfor med fordel på forhånd gøre jer nogle tanker om eventuelle oplevelser, I hver især har haft, og om hvad I har lyst til at snakke om eller ikke har lyst til at dele med gruppen.

Indledning

Lidelse kan være en svær størrelse. Alene ordet kan næsten gøre stemningen trykket, fordi det er et følsomt emne. Men virkeligheden er, at det kan ramme os alle - og det vil ramme os alle før eller siden. Netop derfor er det godt at snakke om i jeres smågruppe, så I har muligheden for at hjælpe hinanden, når det sker, og så I ved, at lidelse ikke er lig med, at Gud er fraværende. Gå til oplægget med bevidstheden om, at det kan være et særligt svært emne for nogle, og pas på hinanden undervejs, så alle får en god oplevelse med samtalen.

Bøn

“Men gid det aldrig må ske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors; ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden.” (Gal 6,14)

Del bedeemner med hinanden: Det kan være en personlig lidelse, men del endelig også alle livets glæder. Det er altid godt at opmuntre brødre og søstre, og at dele gode oplevelser med hinanden er en god vej hertil.

Bønnen er mest af alt også en måde at lægge noget over til Gud. Måske kæmper du med noget, måske er du i tvivl om noget, eller du har måske brug for Guds nærværelse i noget, du ikke har tænkt dig at dele. Uanset hvad, så tag det med i bønnen!

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Måske har du oplevet at snakke med en ven, der ikke havde det særlig godt på grund af forskellige omstændigheder i livet, der påførte denne person store lidelser. Måske har du ikke oplevet sådan en situation endnu, men før eller siden møder du en ven eller bekendt, der går igennem en svær tid, og sandsynligvis oplever du også lidelse i en periode. Derfor er det vigtigt at snakke om lidelsen, og hvordan I kan være der for hinanden, før I står i situationen.

  • Har du oplevet at stå i en situation, hvor en du kendte havde en svær tid?
  • Hvad gjorde du, og følte du, at du vidste, hvordan du skulle hjælpe?

Livet efter Guds vilje

Læs Rom 12,9-21 sammen.

Tekststedet her giver en meget god vejledning til, hvordan vi kan leve efter Guds vilje. Det er meget godt, men så nemt er det jo ikke.

  • Hvilke tanker sætter teksten igang hos dig, og hvad lagde du særligt mærke til?
  • Hvad betyder det for forståelsen af teksten, hvis den læses med oplæggets emne om lidelse som fokus?

I brevet opfordrer Paulus romerne (og os) til at være med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp, at lægge vægt på at være gæstfrie samt at glæde os med de glade, og græde med de grædende.

  • Hvem er de hellige, og hvor kan der i nutiden være behov for at hjælpe dem (v. 13)?
  • Hvad gør du for at hjælpe, hvor der er brug for hjælp?
  • Har du været ude for at kunne hjælpe nogle nødlidende ved at være gæstfri, og hvad ville dine tanker være om at gøre det, hvis behovet opstod?
  • Hvordan kan Paulus’ opfordring i v. 15 føres over på jeres hverdag - specielt i jeres fællesskab?

Kamp i livet

Nogle gange kan man møde mennesker, der har svært ved at se Guds godhed og i det hele taget meningen med Gud, når de gennemgår store lidelser. Du har måske endda selv haft din tvivl i svære tider. Hvordan skal man forholde sig til Gud, når man kæmper i livet?

Læs 1 Pet 3,13-22 sammen.

  • Hvad lægger du mærke til, når du læser teksten?
  • Hvad tænker du, når du læser v. 17, og hvordan kan du bruge det, når du kæmper med svære ting i livet?

Afrunding

Det kan være svært at forstå, hvorfor man skal opleve lidelse. Specielt når man står i situationen, hvor man lige har mistet en kær, eller når livet bare ikke fungerer. Selvfølgelig kan et kort oplæg som dette, og den snak, I har haft, heller ikke gøre rede for lidelsen, men den kan åbne op for Guds ord, og dermed retlede os til, hvad vi skal gøre, når det sker for os eller vores venner.

Derfor er håbet også, at oplægget her har hjulpet jer til i større grad at kunne hjælpe hinanden, når smerten rammer, og lede jer i retningen af det lys, der altid vil være for enden af tunnellen - nemlig Guds evige kærlighed.

“Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse.” (1 Pet 3,9)

Videre studie

Andre inputs

*Oplægget er læst og redigeret af undervisningskonsulent Daniel Præstholm.newcomic