Del:

Hvad er medvandring?

Simon Hauge Lindbjerg
22. marts 2013

Medvandringssituationen er en relation, hvor medvandreren møder et andet menneske. I IMU ønsker vi, at medvandring skal være en integreret del af vores arbejde på flere niveauer.

Medvandring er, at en kristen følges med et andet menneske et stykke af livsvejen, og har fællesskab med vedkommende omkring bibellæsning, liv og bøn. En sådan relation skal være kendetegnet af bl.a. omsorg, respekt og medleven.

IM vandrer med IMU

IMU vil gerne arbejde for, at medvandring bliver en del af kristenlivet generelt, og derfor vil vi i opfordre til at hver IMU-afdeling får en erfaren leder som medvandrer.

Denne form for medvandring går ud på, at en fra IM-samfundet lever med i IMU-afdelingens liv, og fungerer som sparringspartner og vejleder for IMU-udvalget.

Mange steder findes der allerede en IMU-kontaktperson i samfunds-bestyrelsen. Det er denne persons opgaver, vi gerne vil udvide. Alternativt kan en medvandrer for IMU-afdelingen findes udenfor samfundsbestyrelsen, og i det tilfælde vil der fortsat være et behov for en IMU-kontaktperson, der kan sikre et godt samspil mellem IMU og IM.

Vi håber og tror, at hvis modne kristne stiller sig til rådighed for IMU'erne, vil det få en god effekt langt ind i IMU's arbejde lokalt. Vi er klar over, at man som medvandrer har brug for lidt vejledning i at gribe denne opgave rigtig an.

Det der kræves er omsorg

Det er vigtigt for os at understrege, at det at være medvandrer ikke kræver at man har en masse viden om ledelse eller åndelige spørgsmål. Den vigtigste forudsætning er, at man er interesseret i og har omsorg for IMU'erne.

”Vi er ikke herrer over jeres tro, men medarbejdere på jeres glæde” siger Paulus i 1 Kor 1,24. Dette ønsker vi også skal være kendetegnende for de mange medvandrer-relationer, som vi ønsker skal præge forholdet mellem IM og IMU.