Del:

Hvorfor smågrupper?

Simon Hauge Lindbjerg
23. marts 2013

Der er mange måder at lave fællesskaber på, men vi vil i IMU gerne anbefale at bruge smågrupper.

Smågrupper handler om, at der skal være sammenhæng mellem vores liv på den ene side og Guds Ord på den anden side. Vi skal have livet og Guds Ord til at hænge bedre sammen.

Det skal være personligt

Det kræver, at vi går fra det upersonlige til det personlige. Vi skal ikke bare diskutere holdninger, men vi skal snakke om, hvad teksten minder mig om. Vi skal ikke tillade diskussioner mellem nogle få, men vi skal udfordres til at have et studium, der gør det muligt for alle at være med. Det skal ikke bare handle om de rigtige svar, men det skal handle om, hvordan vi omsætter det i vores liv, så Guds Ord får lov til at forvandle vores liv.

Kort sagt, så skal vi have smågrupper, der tilgodeser det hele menneske. Som udfordrer til ægte discipelskab. Vi skal ikke bare have hjernegymnastik, men det skal ned i hjertet og ud i hænderne i konkret tjeneste for medmennesket.