Del:

Hvad er en byggesten?

Simonster
29. marts 2013

IMU har nogle kernetanker som vi gerne vil være skarpe på. Disse tanker samler vi i det vi kalder byggesten.

Der skal mange sten til at bygge en mur!

Når vi kalder tankerne for byggesten så er det med det formål at tænke sig en mur der er i gang med at bygges op. Vi kunne kalde det Guds rige eller måske Guds mission. Centralt er det i hvert fald at muren skal bygges på fundamentet, Jesus, Guds ord og alt hvad det indeholder. Fundamentet er grundlaget for byggeriet.

Byggestenene er elementer i muren - som består af en masse forskellige elementer. Lovsang, bøn, tjenester, giversind, medvandring, fællesskab osv. Og pointen med byggestenene er at man kan bygge videre på det som er lagt i forvejen.

Den første byggesten som IMU bragte i spil var "Discipelskab" med formuleringen: "Kristus lever: for mig, i mig, gennem mig" - efterhånden har det vist sig at denne formulering og tankerne bagved lige så meget fundamentet for IMU som "blot" en sten i muren. Efterfølgende har vi bygget videre på tankerne omkring discipelskab og i 2012 blev "ID - Kristus igennem dig" en udbyggelse af "gennem mig" i discipelskabsmodellen.

IMUerene er med i processen

Et af formålene ved at præsentere byggestenene er at skabe et fælles sprog for det vi tror på og samtidigt blive skarpe på hvad det er Jesus ønsker vi skal gøre. Processen mod sådan en byggesten tager ca. 1 års tid, hvor mange mennesker er involveret. Det gælder ungdomskonsulenter, ressourcepersoner der ved noget om emnet, teologer, IMUere og IMUs landsudvalg. En tovholdergruppe har ansvaret for at lede processen sammen med IMUs landsleder.

Kender du indholdet?

For IMU er byggestenene altså selve kernen af, hvad IMU er og står for. Derfor ønsker vi også, at tankerne bliver basisviden for alle IMU'ere i hele landet. Tag derfor disse tanker med dig. Spørg IMU-udvalget om at få dem som emner i programmet og brug det i din smågruppe og i dit helt almindelige liv, for byggestenene er ikke kun til IMU og i kirken om søndagen, men gælder hele dit liv.

Du kan læse mere om vores byggesten: Discipelskab, Medvandring, Smågrupper, ID - Kristus igennem dig.newcomic