Del:

Geist

Simon Hauge Lindbjerg
22. marts 2013

Geist er IMU's ungdomsmagasin, som udgives af Indre Missions Tidende (IMT) i samarbejde med med IMU.

Geist udkommer 6 gange årligt og udsendes til alle IMT's abonnenter. Hvis du ikke modtager IMT, kan du dog tegne et særskilt abonnement på Geist.

Magasinet indeholder 16 sider med aktuelt ungdomsstof og henvender sig til unge i alderen 15-25 år.

Puls, liv og mission

Vi har valgt disse tre nøgleord for Geist: 

  • Puls – fordi Geist skal have fingeren på pulsen i IMU og ungdomsmiljøet i øvrigt.
  • Liv – fordi magasinet skal handle om livet i dag og et nyt liv i tro, troens liv.
  • Mission – fordi mission er det alt overskyggende formål med IMU og dermed også med magasinet, som skal inspirere og udruste til mission.

Du kan læse tidligere udgaver af Geist og tegne et abonnement her.