Del:

Formnin… foramning… formaning??? (Fællesskab)

Daniel Thun Madsen*
29. marts 2019

Et oplæg om formaning i det kristne fællesskab. Med udgangspunkt i nytestamentlige tekster, vil I i dette oplæg se nærmere på, hvad formaning egentlig er, og hvordan den enkelte kan og skal formane.

Emne: Formaning, fællesskab
Varighed: 45 minutter
Aldersgruppe: 18-30+

Forberedelse

Inden I mødes i jeres smågruppe kan det være en fordel at have gjort sig tanker om emnet på forhånd. Overvej hvor meget formaning fylder i jeres IMU eller i dit liv. Gør jer tanker om, hvad formaning egentlig er, og hvilken holdning I har til det.

Indledning

Formaning forbindes hurtigt med noget mørkt og træls i retning af negativ social kontrol. Handler formaningen ikke bare om at fortælle folk om, hvad de gør forkert, og hvordan de skal rette sig ind? Eller handler det i virkeligheden om at hjælpe det enkelte menneske på vej til et godt liv med Jesus? I Danmark har vi nok haft lidt berøringsangst med formaning, men Bibelen fortæller, at det er vigtigt at forholde sig til.

Tag en runde: Hvad tænker du, når du hører ordet “formaning”?

Bøn

“Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker; bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed.” (1 Tim 2,1-2)

Bed sammen for aftenen, hinanden, og at oplægget må åbne for, hvad Guds ord virkelig handler om. Tag gerne en runde, hvor I kan dele, hvad der end måtte ligge jer på hjertet, og udnyt, at I her har muligheden for at lægge alt i Guds hænder. Hvis I har tiden, kan I med fordel begynde og afslutte med en bøn. Tiden er givet godt ud!

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Hvad er formaning?

Inden I begynder at arbejde med formaning, er det vigtigt at forstå en grundlæggende ting: Vi er mennesker, og syndefaldet er derfor et grundvilkår. Der er ikke én, der er syndfri, altså udover Jesus selvfølgelig, ligesom der ikke er én, der er en langt større synder end andre. Med den tankegang kan det være nemmere at se formaningen som en hjælp fra den ene synder til den anden, fremfor at se det som en irettesættelse og en løftet pegefinger.

Læs Hebr 3,12-14 sammen.

  • Forfatteren opfordrer her menigheden til at formane hinanden hver dag. Hvorfor tror I, at forfatteren opfordrer dem til det?
  • Har du selv oplevet at blive formanet, og hvilke tanker gjorde du dig da om det?
  • Formaning er ofte forbundet med noget negativt, men er der også positive sider ved formaningen? Kan der komme noget godt ud af det? Hvad?

Korte formaninger

Læs nu 1 Thess 5,12-24 sammen.

  • Dette afsnit har i brevet overskriften: “Korte formaninger”. Hvad siger det om, hvad formaninger er, når blandt andet “Bed uophørligt” kaldes en formaning?

Det græske ord for formaning betyder i sin grundlæggende form også at opmuntre eller at trøste og er derfor et bredt begreb.

  • Hvad betyder det for dig at “formaning” også kan læses i den forstand?

I Galaterbrevet bliver Paulus ofte lidt grov overfor galaterne, fordi de mener, der skal mere end blot Jesus til for at blive frelst. Det irettesætter Paulus ret markant fx i Gal 3,1: “Uforstandige galatere! Hvem har forhekset jer?” Selvom han bliver så markant i sit sprogbrug, bliver han dog ved med at kalde dem “brødre” flere gange i brevet.

  • Hvad kan det lære os, når vi ser os nødsaget til at formane nogle i vores fællesskab?

Skal jeg formane?

  • Hvem har lov til at formane?

Læs Gal 6,1 sammen.

  • Hvem skal afgøre, hvornår der er behov for en formaning? Er der for eksempel behov for en formaning, hvis en i jeres fællesskab bruger en nådegave på en uhensigtsmæssig måde? Eller hvis en i jeres fællesskab aldrig kommer i kirke?
  • Hvordan kan I afgøre, hvornår der er behov for at give en formaning (her er “formaning” forstået som irettesættelse og ikke som opmuntring)?
  • Formaningen skal gøres i kærlighed, men hvad da na?r formaningen bliver til en fordømmelse og ma?ske rammer personer, du ikke engang kender så godt? Er formaning, der ikke gives i kærlighed overhovedet formaning? Bliver det ikke til fordømmelse og er fordømmelse en form for formaning?

Afrunding

Måske har det været et svært emne at snakke om, eller måske har I fået en god snak om emnet. Uanset hvad har det forhåbentligt fået tankerne til at køre og har givet jer et lidt mere nuanceret billede af formaning og endda muligvis givet jer grundlag for nogle gange i fremtiden selv at hjælpe hinanden med kærlige formaninger.

For selvom formaning kan lyde som en dårlig ting, kan det betyde en kæmpe forskel for den person, der bliver i troen på Jesus netop på grund af din formaning.

Videre studie

Andre inputs

*Oplægget er læst og redigeret af undervisningskonsulent Daniel Præstholm.newcomic