Del:

Forkyndelseplan

Simon Hauge Lindbjerg
29. april 2015

IMU har udviklet et konkret redskab, der kan hjælpe de personer, der er ansvarlig for programmet i jeres fællesskab med at sørge for, at forkyndelsen kommer omkring nogle af de vigtigste emner.

Forkyndelsen er en vigtig del af IMU, og vi har derfor et stort ønske om at støtte og vejlede jer som ledere, når forkyndelsen skal planlægges. Formålet med denne plan er at give et konkret redskab med hjælp til de personer, der er ansvarlig for forkyndelsen rundt omkring i fællesskaberne.

Forkyndelsesplanen er ikke en køreplan, som skal følges, hvis man vil være sikker på, at forkyndelsen er i orden. På den anden side er det et gennemarbejdet og systematisk redskab med idéer til emner, tekster og mødeformer. Den kan altså med fordel bruges både som idékatalog og en slags køreplan.

Hvordan gør vi i praksis?

Vi vil opmuntre jer til at kigge forkyndelsesplanen igennem, når I skal planlægge forkyndelsen og lade jer inspirere af de mange forslag til emner og tilgange til de enkelte møder. Der er både forslag til emner, konkrete overskrifter for aftenen, bibeltekster og konkrete aktiviteter. Det vil være dumt ikke at kigge den igennem, inden I lægger det næste program. Det er ikke meningen, at I skal omkring alle mener på et halvt år, men det kan være godt at forsøge at holde styr på, om der er områder/emner, som det er længe siden, I har haft i programmet.

Det er vigtigt at understrege, at dette ikke er den eneste sande løsning. Det er et forslag, som vi håber, at I kan og vil gøre brug af. Helt konkret kan man bruge planen til krydse af løbende efterhånden, som I har haft nogle emner på programmet. Så kan man se, om forkyndelsen er alsidig eller mangelfuld.

I finder forkyndelsesplanen her.newcomic