Del:

Foreningsmedvandring

Simon Hauge Lindbjerg
14. december 2012

Foregår mellem et IMU-udvalg og en ressourceperson, som stiller sig til rådighed for sparring, støtte og udfordring af IMU-lederne.

Fokus er på IMU-afdelingen og ledelsen af denne. Medvandreren kan være med til at sætte fokus på fx det åndelige lederskab, samarbejdet i IMU-udvalget, det åndelige og sociale fællesskab, den missionale identitet, den menneskelige og åndelige omsorg osv., samt fungere som sparringspartner i konkrete problemstillinger.

Kendetegn for forholdet mellem medvandreren og IMU-udvalget er, at medvandreren ingen ret har til at bestemme hvad IMU-udvalget skal gøre, men vedkommende skal støtte og udfordre udvalget, så deres beslutninger er gennemtænkte. Desuden skal medvandreren opmuntre og støtte udvalgsmedlemmerne, så de mærker omsorg i deres tjeneste.

Hvordan en sådan relation skal formes, kan du finde hjælp til i den medvandringskontrakt, som IMU har udformet. Der bliver forventninger og ønsker gjort tydelige og konkrete for begge parter, og jeres forhold er ordnet og formaliseret. Medvandreren findes i samarbejde med samfundsbestyrelsen, og kan evt. også have funktion som kontaktperson mellem IMU-udvalg og samfundsbestyrelse.