Del:

Fadervor - en god opskrift. Teenbibeltimer til sommeren 2021

Daniel Præstholm
31. maj 2021

Igen i år er der udarbejdet nye bibeltimer for teenagere, som kan bruges rundt på sommerens camps. Materialet indeholder seks oplæg.

IMU har udgivet et hæfte med oplæg til seks bibeltimer, der er lige til at gå til og kan bruges på lejre, campings eller i det lokale arbejde.

I år er bibeltimerne en gennemgang af den mest kendte bøn i verden, Fadervor. Mange mennesker og teenagere kender bønnen udenad, men måske er det ikke alle, der har tænkt videre over, hvad det egentlig er, man beder. Derfor har vi valgt at undervisningen skal dykke ned i denne bøn i år.

Det siger sig selv, at fokus vil være på bøn i undervisningen, men oplæggene kommer også ind på mange andre centrale ting i troen, og udover de enkelte led i Fadervor, så er der også til hver lektion en bibeltekst, som man som underviser kan inddrage, og som er med til at konkretisere, hvad emnet er i bønnen.

Oplæggene er ikke formfuldendte bibeltimer, så du skal som underviser forberede dig på, at du selv skal i gang med arbejdet. Derimod er der tale om ideer og tanker, som du kan tage udgangspunkt i, når du forbereder dig. Måske bliver du endda selv konfronteret med emner, som kan være udfordrende.

Temaer

Overskrifterne for de seks oplæg er:

  • Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn
  • Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden
  • Giv os i dag vort daglige brød
  • Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere
  • Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde
  • For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen

Download materialet her.

Hvis du mangler yderligere inspiration til din forberedelse af bibeltimerne, kan du hente IMU's folder "Guide til Teenbibeltimer".newcomic