Del:

Et tydeligt ja med konsekvenser

Tonny Dall Sørensen
23. februar 2015

IMU handler om Jesus – så enkelt kan det siges. Vi er en evangelisk-luthersk ungdomsforening, og derfor siger vi ja til dette og nej til noget andet.

Tilbage i 1500-tallet genopdagede Luther Bibelens radikale syn på synd, nåde m.m. og dermed også vigtigheden af Guds radikale kærlighed og indgriben. I IMU mener vi, at Luther genopdagede noget vigtigt – noget der er guld værd at holde fast i. Derfor mener vi også, at den lutherske kristendomsforståelse er den sundeste, fordi den fokuserer så meget på Jesus, og det han har gjort.  

Vi er ikke ens, men hører sammen

Vi vil på ingen måde hævde, at vi er bedre end andre kristne, men vil holde fast i, hvad vi er blevet overbevist om. Vi betragter andre kristne som vores brødre og søstre. Vi er ikke ens, men hører sammen og er et. Derfor ønsker vi at møde andre kristne med respekt og omsorg, for vi er lemmer på samme legeme (1. Kor. 12, 27). Vi siger altså ja tak til fællesskab med alle, der bekender troen på den treenige Gud, som blev åbenbaret i Jesus. 

Ja til luthersk kristendomsforståelse

Men vores tydelige ja til luthersk kristendomsforståelse gør også, at vi anbefaler vores fællesskaber at sige nej tak til invitationer til tværkirkeligt samarbejde omkring forkyndelse, undervisning og evangelisation. Man kunne indvende, at forskellene er ubetydelige, og at vi bare kan undlade at tale om det, vi er uenige om. Begge indvendinger indeholder nogle udfordringer. Forskellene er ikke ubetydelige, der er jo netop en grund til, at der findes forskellige fortolkninger og kirkeretninger. Og nej, vi kan ikke undlade at tale om nogle ting, for det vil ikke være et fuldt evangelium. 

Når man er en del af et lokalt fællesskab, er man forpligtet over for de andre i fællesskabet, man skal have omsorg og vise hensyn. Som leder af et lokalt fællesskab har man en særlig forpligtigelse for, at dette sker. Derfor er der også nogle ting, man som fællesskab må sige nej til pga. forpligtigelsen over for hinanden og for at være tro mod vores ståsted og mission.

Vi uddyber gerne

Denne artikel er kun en ultrakort redegørelse for IMU’s tanker om dette emne, og den er på ingen måder fyldestgørende. I august 2014 udgav vi vores blad GEIST, som havde emnet tværkirkeligt samarbejde som tema. I det blad kan du læse forskellige unges tanker om emnet og meget mere om IMU’s officielle holdning.

Desuden har vi udgivet en række undervisningsvideoer omkring IMU’s kerneværdier, som kort redegøre for dele af den lutherske kristendomsforståelse.

Har du spørgsmål til emnet eller ønsker vejledning i en konkret situation, er du altid velkommen til at drøfte det med din lokale ungdomskonsulent eller kontakte IMU’s landsleder Tonny D. Sørensen.