Del:

Et liv med Jesus - Teenbibeltimer

Simon Hauge Lindbjerg
12. februar 2016

IMU har udviklet oplæg til seks sammenhængende bibeltimer om Første Petersbrev til teenagere. Det er lige til at gå til og kan bruges på lejre, campings eller i det lokale arbejde.

Det overordnede tema for oplæggene er: ”Et liv med Jesus”. Det er valgt, fordi alle bibeltimerne har det mål, at teenagerne må begynde eller fortsætte et liv med Jesus. Vi håber, at det må blive tydeligt, at troen er et liv, der skal leves og ikke bare en masse holdninger og meninger. Det er en konkret virkelighed, som vi får lov til at modtage og leve i.

Alle oplæggene tager udgangspunkt i en eller flere tekster fra Første Peters Brev. Der er ikke tale om en egentlig gennemgang af brevet, men det er et forsøg på at trække nogle centrale elementer frem fra en sammenhængende skrift i Bibelen

Temaer

Overskrifterne for de seks oplæg er:

  1. ”Dåben - livets begyndelse"
  2. ”Frelsen - korsets betydning"
  3. ”Det koster at tro på Jesus” 
  4. ”Tro til hverdag”
  5. ”Bibelen - hvad skal vi med den?”
  6. "Fællesskab - midt i selvrealisering"

Materialet er ikke et færdigt oplæg, men en ramme, som giver dig som oplægsholder stor frihed til at formidle indholdet. Det er derfor vigtigt, at du stadig forbereder, hvordan du vil formidle og uddybe oplæggets indhold.  

Download materialet her.

Hvis du mangler yderligere inspiration til din forberedelse af bibeltimerne, kan du hente IMU's folder "Guide til Teenbibeltimer"