Del:

Et godt fællesskab? (Galaterbrevet)

Dette er tiende oplæg af ti i serien “Galaterbrevet”. I bliver ledt gennem Gal 6,1-18. I dette oplæg skal I snakke om, hvordan Paulus’ råd kan hjælpe jer i jeres fællesskab. Derfor vil der her være mere fokus på dialog om spørgsmålene og knap så meget tekst.

Tekst: Gal 6,1-18
Varighed: 90 minutter
Aldersgruppe: 17-30+

Forberedelse

Læs evt. teksten på forhånd, inden I mødes.

Indledning

Alle har brug for fællesskab. Derfor er det også vigtigt, at vi passer på vores fællesskab og gør, hvad vi kan for, at det er et godt sted at være. I skal nu til at gennemgå Gal 6, hvor Paulus giver nogle gode råd til at være et godt fællesskab.

Jeg håber, at I ikke bare vil snakke om det her rent overfladisk og teoretisk (selvom det er det nemmeste), men helt konkret snakker om jeres fællesskab i smågruppen, IMU’en, eller hvor I nu kommer. Vær ærlige overfor hinanden. Der er meget i vores kristne fællesskaber, der kan gøres bedre til gavn for alle.

Begynd med at tage en runde, hvor I deler, hvordan jeres dag har været, og hvordan I har det lige nu og her.

Bøn

Bed om at I må få mod til at være ærlige overfor hinanden og om, at Gud må vise jer, hvordan I kan arbejde på at gøre jeres fællesskab til et bedre sted at være. Måske er der kommet noget konkret frem i delerunden før, som I også skal bede for.

Slut samlingen af med bøn for de ting, som I har delt med hinanden.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Inden I går i gang med selve teksten, skal I hver især skrive to ting ned om jeres fællesskab: én ting I er glade for, og én ting I gerne ville have var anderledes. Gem dette til senere. Når alle har gjort dette, kan I gå videre med at læse teksten.

Del 1: Bær hinandens byrder (Gal 6,1-10)

Paulus giver her nogle rigtig gode råd til, hvordan et kristent fællesskab bliver et godt sted at være. Først siger han, at hvis nogen har gjort noget forkert, skal det siges til dem med mildhed.

 • Hvad vil det sige at irettesætte nogen med mildhed?
 • Hvornår bør nogen irettesættes, og hvordan gør man det rent praktisk?
 • Har I oplevet, at nogen i jeres fællesskab blev irettesat?

Herefter skriver Paulus noget om nogle byrder, der skal bæres. Og det kan godt virke ret paradoksalt. Han skriver nemlig både, at vi skal bære hinandens byrder (v. 2), og at enhver skal bære sin egen byrde (v. 5).

 • Hvornår skal vi bære hinandens byrder og hvordan?
 • Hvornår skal man bære sin egen byrde og hvordan?

Det handler om, at vi i det kristne fællesskab skal have omsorg for hinanden, og at det eksempelvis kommer til udtryk ved, at vi hjælper med at bære hinandens byrder. I et fællesskab vil der være mange forskellige former for byrder: for én er afleveringerne en stor byrde, for en anden er det de svære familierelationer, og for en tredje er det ensomheden.

Det er her, vi skal gå ind og hjælpe med at bære hinandens byrder fx ved at tale om det eller hjælpe med praktiske ting. Men enhver skal også bære sin egen byrde på den måde, at det fx ikke er en anden, der skal lave dine afleveringer.

 • Hvordan ser det ud i jeres fællesskab ift. at bære byrderne selv og for hinanden?

Til sidst i dette afsnit opmuntrer Paulus os til ikke at blive træt af at gøre det gode, men holde ud og ikke give op. Og det gælder også, selv om man ikke selv kan se frugten af det, som man gør. Vi skal blive ved med at gøre godt, især mod vores trosfæller.

 • Hvilke gode handlinger kan I gøre i jeres hverdag? Og har I oplevet at blive trætte af at gøre det gode?
 • Hvorfor skal vi især gøre godt mod vores trosfæller? Og hvem er det?

Del 2: En ny skabelse (Gal 6,11-18)

I dette afsnit vil Paulus igen gøre det tydeligt, at omskærelse ikke betyder noget som helst (v. 15). I Galatien var der nogen, der ville tvinge andre til at blive omskåret for selv at opnå anerkendelse og for ikke at blive forfulgt. Men de holder ikke engang selv loven. Hvis vi overfører dette til vores kristne fællesskaber, ville det være det samme, hvis der er nogen, der sætter nogle regler op for andre om, at de skal være på en bestemt måde eller have nogle bestemte holdninger for at være ”rigtige kristne” og være en del af fællesskabet.

 • Hvilke regler/normer kunne det eksempelvis være?
 • Hvad skal der til før, at man rigtig kristen? Hvordan skal man leve?
 • Ville alle slags mennesker reelt være velkomne i jeres fællesskab?

Det er SÅ vigtigt, at vi møder alle slags mennesker med kærlighed og barmhjertighed, uanset hvem de er, og hvad de har gjort. Vi skal ikke bare have en positiv indstilling overfor dem, men helt konkret handle kærligt imod ALLE.

Anvendelse

Brug nu god tid på følgende tre punkter:

 • Tag en runde, hvor I deler de to ting, som I indledningsvis skrev ned.
 • Snak om, hvad der kunne være med til at gøre jeres fællesskab til et bedre og mere åbent sted at være.
 • Vælg hver især én god handling, som I vil gøre mod andre i løbet af denne uge.

Videre studie

Andre inputs

*Oplægget er læst og redigeret af undervisningskonsulent Daniel Præstholm.newcomic