Del:

Enhed (Efeserbrevet)

Henriette Engberg Jensen
21. december 2018

Dette er tredje oplæg af syv i serien “Efeserbrevet”. I bliver ledt gennem Ef 2,11-3,21 og kommer til at reflektere over den enhed, som Gud skaber i det kristne fællesskab og dermed også i jeres gruppe.

Tekst: Ef 2,11-3,21
Varighed: 60 minutter
Aldersgruppe: 13-30+

Indledning

Vi har i det tidligere (Ef 2,1-10) set, hvordan Gud skaber mulighed for fællesskab mellem os og Gud. Fællesskabet kan siges at gå lodret mellem Gud og os. I det vi skal se på nu, er fællesskabet vandret og handler om forholdet mellem mennesker.

Tag en runde: Fortæl om en situation, hvor du har oplevet, fællesskabet har opbygget og støttet dig.

Bøn

“For han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os.” (Ef 2,14)

Bed for aftenen og sig Gud tak for alle de positive sider og oplevelser, I ser i jeres fællesskab.

Paulus beder for menigheden i Efesos (Ef 3,14-21), og inspireret af denne bøn, er denne bøn skrevet, som I evt. kan slutte samlingen af med at bede sammen:

Når vi tænker på storheden og visdommen i din frelsesplan, Gud, må vi bøje knæ for dig i taknemmelighed og lovprisning. Du er den perfekte far, et forbillede for ethvert faderforhold i Himlen og på jorden. Vi beder om, at du ved Helligånden og i kraft af din mægtige herlighed vil give os stor indre styrke.

Kom Jesus og tag plads i vore hjerter, så vi må være rodfæstede og grundfæstede i din kærlighed. Styrk vores fællesskab, så vi må forstå, hvor stor bredden og længden og højden og dybden af din kærlighed er. Vi beder om, at vi virkelig må forstå Kristi kærlighed, som overgår vores fatteevne, og lad os erfare, at Gud lever i os.

Herre du virker igennem os med din kraft, og du kan gøre meget mere, end vi beder om eller forstår. Vi vil som din menighed nu og i al fremtid give dig æren, for alt du har gjort igennem Jesus.

Amen.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Begynd med at læse Ef 2,11-3,13 sammen.

 • Hvilket vers eller ord taler særligt til jer?

Del 1: Enheden (Ef 2,11-18)

Dette afsnit handler om enheden i det kristne fællesskab og tager udgangspunkt i en stor debat, som foregik i de første kristne menigheder, om jøder og hedninger havde lige vilkår til frelsen og ind i fællesskabet. Find de vers, hvor Paulus bruger ordet ”ét” eller ”én” og tal om, hvordan ordet skal forstås i de enkelte sætninger.

 • Hvad kan være udfordringerne i at være ét i fællesskabet?
 • Hvornår er det sværest at elske og opbygge hinanden?
 • Beskriv, hvad Guds fred er?

Del 2: En bolig for Gud (Ef 2,19-22)

Har du overvejet, hvilket hus du gerne vil bo i? Skal det være i byen, på landet eller med havudsigt? Paulus byder ind på boligmarkedet med et nybyggeri, hvor Gud er designeren og bygmester? Tal om, hvordan man bygger sit liv på Jesus.

 • Hvad vil det sige at vokse til et helligt tempel i Herren?
 • Hvordan oplever du, at Gud “bygger op” i dit liv?
 • Hvordan kan I opbygge hinanden?

Det at blive bygget op er ikke et soloprojekt, hvor jeg er ansvarlig for min egen opbyggelighed. For det første sker opbyggelse i fællesskabet (Paulus bruger ”I” og ”os”), og for det andet er det Gud, som bygger huset. Du kan anstrenge dig nok så meget, men dit liv som kristen er ikke dit eget projekt.

Del 3: Fri adgang (Ef 3,1-13)

Paulus bruger en del energi på, at hedningerne er en lige så værdifuld part i Guds menighed, som jøderne er. Han har viet hele sit liv til at gøre budskabet om Jesus kendt for andre mennesker, og på grund af det møder han modstand.

 • Hvorfor tror I, Paulus taler om sig selv som den ringeste?
 • Hvornår oplever du utilstrækkelighed? Hvad gør du i de situationer?
 • Hvad betyder det at have frimodighed?
 • Hvad giver dig frimodighed? Og hvad tager frimodigheden fra dig?

Jesus har sendt os med et fantastisk budskab til mennesker, som vi ved troen må dele ud med frimodighed. Men det er ikke bare et budskab, der skal deles ud. Det er et budskab, der skal leves. Vi har adgang til Gud og kan komme med alt til ham.

Anvendelse

Vi ånder og lever i Guds nåde og bygger vores liv på Jesus. Det kalder både kirken/menigheden og os som individer til tjeneste. En tjeneste, der vil ære Gud og kalde mennesker til et liv med Jesus.

 • Hvilken funktion tror du, Gud har tænkt, kirken/menigheden skal have?
 • Hvordan oplever du at være tjener for Guds evangelium (Ef 3,7)?
 • Hvad tror du er den største hindring for mennesker i dag, når de hører Guds evangelium?
 • Hvordan kan man med ens handlinger og ord vise mennesker Guds evangelium?

Vi kan med stor frimodighed dele Guds evangelium, fordi vi er under Guds nåde. At dele det, Gud har gjort, er ikke et soloprojekt, men noget vi gør som Guds menighed.

Videre studie

Andre inputs