Del:

En tro, der ikke rækker ud, rækker ikke langt

Simon Hauge Lindbjerg
11. januar 2016

Som en del af vores fokus på Global Mission i IMU har vi lavet en plakat, der på en simpel måde skal sætte tankerne i gang.

Da Jesus var opstået fra de døde, befalte han disciplene at prædike evangeliet til hele skabningen. De skulle begynde i Jerusalem, udvide til Samaria og derefter til hele verden (ApG 1). Apostlenes Gerninger handler om mission. Både den lokale, men mest af alt den globale. Kristendommen er nemlig ikke et lokalt projekt, fordi Gud ikke bare er en lokal gud. Gud er alene Gud og hele verdens skaber.

Vi er i Danmark meget privilegeret med mange friheder, fordele og en stor økonomisk formåen, som kun få lande i verden kan hamle op med. Det er alt sammen Guds gaver, som han byder os at forvalte. Paulus siger i 1 Kor 4,7: “Hvad har du, som du ikke har fået givet” og Jesus siger endvidere: “Du har fået det for intet, giv det for intet” (Matt 10,8). Vi har fået meget givet. Meget mere end mange andre. Derfor og i kraft af det, kan vi være en hjælp for vor brødre og søstre andre steder i verden i at række evangeliet til deres landsmænd. 

Hvordan kan unge i IMU så være til hjælp? For nogle er drømmen at rejse ud i verden for at blive missionærer. For andre vil dette være et kæmpe afkald. Heldigvis er der ikke kun én bestemt måde, man er med til at bære missionen videre. 

Jesus kalder os til at leve et liv i mission, diakoni og forvalterskab – Han kalder os til at leve i kærlighed. Den kærlighed gælder ikke kun mine nærmeste men rækker ud til verdens ende. Derfor vil vi sætte Global Mission på dagsordenen i IMU.