Del:

Læs IMUs bog om discipelskab

IMU
25. september 2012

Discipel version Gal. 2,20 er en indføring i centrale temaer omkring det at tro på Jesus og være hans discipel. Bogen er også en indføring i IMUs byggesten: Discipelskab.

Som titlen antyder, tager bogen udgangspunkt i Gal 2,20: Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.

Bogen udfolder, hvad der menes med begrebet discipelskab på en jordnær og håndgribelig måde gennem tre indgangsvinkler: Jesus lever – for mig, i mig, gennem mig.

Fundament der er til at forstå

Altså: At jeg er Jesu discipel begynder og ender med, at han døde og opstod for mig. Derfor skal jeg ikke forsøge at fortjene hans kærlighed og tilgivelse, men bare tage imod. Dernæst er han flyttet ind i mig ved dåben, og derfor er det ham, der skaber troen og ham, der skaber vækst i mit liv. Og derfor er det også ham, der virker gennem mig, når jeg møder andre mennesker.

Bogen er letlæst, nem at gå til og den giver et godt og konkret afsæt til at leve som Jesu discipel. Dens fokus er, at det er Jesus, som er centrum for min tro, ikke mig selv. Jesus er ikke ham, der står og svinger pisken, så jeg får læst i min Bibel, gjort en masse gode gerninger og fortalt mennesker om ham – Jesus vil selv skabe disse ting i mig på grund af sin kærlighed, han vil være drivkraften!

Bestil bogen!

Discipel version Gal. 2,20
Af Per Ladekjær og Anders Møberg
www.lohse.dk
107 sider – 99,95 kr.newcomic