Del:

Discipel-dresscode (Efeserbrevet)

Henriette Engberg Jensen
21. december 2018

Dette er syvende oplæg af syv i serien “Efeserbrevet”. I bliver ledt gennem Ef 6,10-20 og kommer til at reflektere over, hvordan Gud udruster og skærmer jer imod ondskabens magter.

Tekst: Ef 6,10-20
Varighed: 60 minutter
Aldersgruppe: 13-30+

Indledning

Der er en åndelig virkelighed, som vi mennesker ikke ser. Der er et kamp mellem det onde og det gode, en kamp om os. Djævelen ønsker, at vi ikke skal følge Jesus, og derfor frister han os på mange forskellige måder.

Den sidste tekst i Efeserbrevet, som I skal læse i dag, handler om, hvordan Gud udruster os, så vi i kraft af ham, kan stå imod den onde.

Tag en runde, hvor I snakker om, hvad der har været dit bedste fastelavnsoutfit nogensinde.

Bøn

“I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke.” (Ef 6,10)

Bed for aftenen og sig Gud tak, for alt han har gjort, og det han stadig gør for jer i dag.

Afslut samlingen med at bede Gud om sendelse, vejledning og frimodighed i at dele evangeliet. Bed også om Guds udrustning.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Vi har her fat i en af de klassiske passager i Bibelen. Enhver søndagsskoleelev har tegnet på en illustration af en stor farlig ridder med rustning. Det er et vildt sejt billede, Paulus bruger på vores udrustning, men hvad fortæller det om vores konkrete udrustning i vores hverdag?

Del 1: Discipel-dresscode (Ef 6,13-18)

Ridderbilledet ville nok give bedre mening i middelalderen eller i fjern fortid. Hvilke militærtermer, tror I, at Paulus ville bruge i dag, hvis han skulle beskrive Guds fulde rustning? De fleste af os har set nok film til, at billedet alligevel giver nogenlunde mening. Meningen er nemlig, at rustningen, og det som følger med den, skal beskytte og hjælpe ridderen. En rustning skal ikke stå og pynte på et museum eller bruges til rollespil. En rustning var forskellen på liv og død i kamp, og det er hele pointen hos Paulus.

  • Hvad består Guds rustning af? (Ef 6,13-18)
  • Beskriv situationer, hvor de enkelte dele af Guds rustning er i funktion.
  • Hvordan vil du beskrive din egen udrustning?

At tage Guds fulde rustning på er at iføre sig Kristus. Guds udrustning er en gave til os, som vi kan tage imod. Han ønsker at skærme og udruste os imod det onde. Han har ikke lovet, at livet er let og smertefrit, ellers var det slet ikke nødvendigt med en ”rustning”. At iføre sig en rustning betyder heller ikke, at man ikke møder modstand og kamp, men det giver dig bedre forudsætninger. Denne rustning er særlig, fordi Gud har lovet at være med os og kæmpe kampen for os.

Del 2: Kampen (Ef 6,10-13)

Udrustningen er nødvendig, fordi vi står midt i kampens hede. Det er på den ene side en kamp, som Jesus har vundet, men på den anden side en kamp, der fortsætter indtil Jesu genkomst. Det er et spændingsfelt vi befinder os i: det onde er besejret, og på den anden side ser vi stadig ondskab i verden.

  • Hvad kan Djævelens snigløb være?
  • Har du oplevet kampe i dit kristenliv?
  • Hvad kan man gøre for helt konkret at stå imod ondskab (bl.a. Ef 6,18)?

Den åndelige kamp er ikke noget, vi skal lade os skræmme over, men vi skal være bevidste om Djævelens forsøg på indflydelse hos os. Paulus kalder det et snigløb, fordi vi lige netop ikke er bevidste om det. Det kan alt sammen virke en smule skræmmende og fjernt for os i den vestlige verden, men det er en virkelighed, og derfor må vi sammen bede Fadervor, hvor vi siger: ”...Fri os fra onde. For dit er Riget og Magten og Æren.” Vi beder til Gud, som er den klare overmagt. Når vi tilhører ham og ”ifører” os ham, da har den onde ikke en chance.

Del 3: Frimodighed (Ef 6,19-20)

Man kan godt blive en smule overrasket over, at Paulus har mistet en del af sin frimodighed. Han er i lænker og beder om frimodighed til at tale, men han har i de foregående vers fortalt, hvordan Gud udruster os til kamp. Hvorfor så denne kommentar? Paulus ved, han er udrustet, men når livets barske virkelighed rammer en, så kan modet dale en smule.

  • Hvordan oplever du, at kunne bruge det du hører i forkyndelse og læser i Bibelen, når du møder mennesker, der ikke kender til det kristne budskab?
  • Hvor mangler du frimodighed til at tale om Jesus?

Anvendelse

Denne del består af en lille øvelse.

Forestil dig, at du bliver spurgt om: “Hvorfor tror du på Jesus?” af en kollega eller klassekammerat. Hvad vil du svare dem, hvis du kun har 2 minutter?

I skal på 5-10 minutter forberede, hvad I hver især vil fortælle på de 2 minutter.

Derefter sætter I jer 2-3 personer sammen og får 2 minutter hver til at fortælle om, hvorfor du tror på Jesus.

De 2 minutter skal altså være en personlig udfoldelse af din tro, som ville give mening for en person udenfor det kristne fællesskab.

Videre studie

Andre inputs