Del:

Dilemmaspil

Simon Hauge Lindbjerg
27. august 2014

Det er ikke altid helt let at gennemskue, hvad der er det rigtige at gøre i forskellige situationer. Derfor kan det være godt at diskutere nogle dilemmaer.

Som en del af 4U har vi udviklet et spil, der kan være med til at sætte gang i snakken enten internt i IMU-udvalget eller til en aften i IMU.

Pointen med spillet er, at deltagerne gennem nogle fiktive dilemmaer bliver nødt til at overveje, hvordan de vil handle, når de møder nogle situationer, der på den ene eller den anden måde udfordrer dem. Det vigtige er ikke at nå frem til et klart svar, men i stedet at få sat gang i en debat og samtale om, hvilke holdninger I har som fællesskab. 

Helt konkret fungerer det på den måde, at man inddeles i grupper á 3-4 personer. Hver gruppe får et spil. På hvert kort stilles et konkrete dilemma og nogle forskellige handlemuligheder. Gruppen skal så nå til enighed om den handlemulighed som de synes er bedst. 

Spillet kan bestilles ganske gratis her.newcomic