Del:

De 4 T'er

Simon Hauge Lindbjerg
23. marts 2013

En smågruppesamling kan opbygge på mange måder, men der kan findes inspiration i denne metode

En måde at inddele samlingen på er ud fra de fire T’er:

  • Tjek ind
  • Tilbedelse
  • Tilegnelse
  • Tjeneste

Tjek ind

Når man mødes er der en ”tjek-ind-runde”. Her kan man få fortalt, hvad man kæmper med lige for tiden. Man kan fortælle om glæder, sorger og bedeemner.

Tilbedelse

Efter dette er det naturligt at have en bedestund sammen. Bed personligt for hinanden evt. med håndspålæggelse, hvis der er noget, som er særligt svært i en af gruppemedlemmernes liv. Derefter er det godt at have tid til at tilbede Gud. Det gør man allerede i bønnen, og det kan være godt at synge nogle sange sammen, som minder os om, hvem Gud er. Så handler aftenen ikke kun om, at vi snakker med hinanden, men vi henvender os også til Gud sammen.

Tilegnelse

Efter bønnen er det tid til at tilegne sig, hvad Gud har at sige til os. Læs en bibeltekst, der passer til aftenens emne, og diskuter, hvad I får ud af den.

Tjeneste

Til sidst er der fokus på, hvad det betyder for vores tjeneste. Er der noget, vi som gruppe kan gøre? F.eks. kan det være, at vi i gruppen skulle invitere nye med. Eller måske har Gud rakt dig et kald til at bede for noget særligt.