Del:

Come together

Ukendt
21. december 2018

Oplægget fokuserer på smågruppen som fællesskab. Ved at drøfte seks forskellige typer af fællesskaber, bliver I skarpere på, styrker og svagheder ved jeres egen smågruppe.

Emne: Fællesskab
Varighed: 60 minutter
Aldersgruppe: 13-30+

Indledning

Formålet med dette oplæg er at sætte jeres smågruppefællesskab under lup for at imødekomme de udfordringer, I har i gruppen og for at øge bevidstheden om jeres gruppes styrker. Samtidig er oplægget til påmindelse om den frihed, vi oplever, når vi kan samles i små grupper i Jesu navn.

Tag en runde og svar på følgende: Hvis du blev låst inde i en fængselscelle og kun fik lov til at medbringe én personlig ting, hvad skulle det så være?

Bøn

“Hvis da trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis Åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og ét sind.” (Fil 2,1-2)

Paulus skriver dette, mens han sidder i fængsel. Tænk på alt det, I ville savne, hvis I blev sat i fængsel for jeres tro, og reflektér over den frihed, I har til at samles med andre og have fællesskab.

Gå efter et par minutter med personlig refleksion over til en tid med fælles bøn. Giv udtryk for de ting, du er taknemlig for, med enkle, korte bønner, for eksempel: ”Tak, Herre, for den frihed, vi har haft til at komme her i dag.”

Slut samlingen af med at bede for jeres gruppes udvikling, og bed Gud om at hjælpe jer til at:

  • Udvikle de stærke sider
  • Gøre noget ved de svage sider

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Del 1: De seks forskellige fællesskaber

”Sandheden er, at de fleste grupper står stærkt på nogle områder og svagt på andre områder.”

  • Gennemgå følgende seks forskellige slags fællesskaber. Hvad er godt, og hvad er skidt ved dem?

Klubben

Klubben er kendetegnet ved at være stærk i medlemskab og svag i fællesskab. Følelsen her er, at smågruppen bare er noget, vi foretager os onsdag aften klokken otte. Det er noget, vi elsker at gøre, og vi er stolte af at være medlemmer, men i de seks mellemliggende dage taler vi sjældent sammen og bekymrer os aldrig rigtig om, hvad der foregår i de andre medlemmers liv.

Klassen

Klassen er kendetegnet ved at være stærk i studier og svag i betjening. I denne gruppe er bibelstudiet den dominerende opgave, og man bruger mange kræfter på både forberedelse og diskussion. Det er den slags gruppe, hvor vi skjuler os bag vores bibler og elsker nøgleord som ”modenhed” og ”dybde”. Men hvad hjælper det at spørge, hvad Bibelen betyder, hvis vi ikke derefter stiller spørgsmålet: ”Hvad betyder det for mig i min situation, og hvad siger Gud til mig?” Når man begynder at anvende Guds ord i ens eget liv, så er får man brug for betjening. Man får brug for nogle til at opmuntre en og identificere sig med spørgsmålene og derefter bede sammen med en på en hjælpsom og praktisk måde.

Klinikken

Klinikken er kendetegnet ved at være stærk i omsorg og svag i disciplin. Denne gruppe er en stærk gruppe med meget at byde på, men dens svaghed består i trangen efter at gøre mennesker glade i stedet for hele. Man beskæftiger sig med ”terapi” i stedet for discipelskab. Når vi opmuntrer hinanden, viser vi ikke bare sympati og bekræfter, at det er en kamp at være en kristen; vi forsøger ”hvorfor”-spørgsmålene til ”hvad”-spørgsmål: Hvad er det, Gud forsøger at sige til mig, og hvad ønsker han at gøre? For i sidste ende handler det om at ligne Kristus – og det er der, vi finder hvilen.

Klanen

Klanen er kendetegnet ved at være stærk i enhed og svag i sårbarhed. En gruppe, der er blevet til en klan, har en meget stærk identitet, og det betyder som regel, at de har en eller anden fiks idé! Måske holder de meget stærkt fast i bønnens kraft eller vigtigheden af mission eller det at ”stå på Ordets grund” – og den idé forfølger de lidenskabeligt. Det problematiske opstår, når man i forsøget på at fastholde gruppens sigte, ikke formår at sænke paraderne og vise sårbarhed.

Kosteskabet

Kosteskabet er kendetegnet ved at være stærk i beskyttelse og svag i at udvikle gaver. Denne gruppe er koncentreret om at fastholde det eksisterende. I et forsøg på at opretholde freden i gruppen, fastlåses man i gruppedynamik, hvor der kun er ringe mulighed for at gå nye veje, vælte et par hæmmende vægge og grave potentialet frem. Sker det ikke, kan gruppen blive så klaustrofobisk, at folk ikke kan trække vejret.

Kliken

Kliken er kendetegnet ved at være stærk i tilhørsforhold og svag i reproduktion. I denne gruppe er man blevet så god til at lære ting sammen og åbne sig for hinanden – og resultatet er, at man gerne vil fastholde disse gode forhold og ikke tør invitere ikke-kristne eller nye i menigheden med i cellen, fordi det sikkert vil ødelægge det eksisterende. Det er her, at smågruppe adskiller sig fundamentalt fra traditionelle grupper, fordi de med tiden i stadig større grad vender deres fokus udad – og at gruppen vokser.

Overfør denne liste til jeres egen smågruppe, og lad hver af jer pege på en styrke og svaghed ved gruppen. Er der en rød tråd i meningerne om gruppens sundhedstilstand?

Del 2: Refleksion over smågruppen som celle

Reflektér nu sammen over billedet, at smågruppen er som cellerne i kroppen:

  • De er levende og livgivende
  • De er små og effektive
  • De samarbejder og tjener
  • De har brug for hinanden for at fungere ordentligt
  • De rummer de samme ingredienser
  • De vokser og mangfoldiggør sig
  • Hvilke af disse egenskaber vil I gerne se yderligere udviklet i jeres gruppe?

Anvendelse

Opsummér til slut, hvad I har delt med hinanden ved at pege på de områder, I er mest taknemmelige for, og de områder, hvor I føler jer mest udfordret.

Videre studienewcomic