Del:

Case om formaning

Simon Hauge Lindbjerg
27. august 2014

Det kan være svært at tale om formaning. Derfor har vi lavet en case, der kan bruges i IMU-udvalget.

Formaning er et ord, der måske vækker mange blandede følelser. Det lyder enormt tungt og dømmende, men egentlig er der helt andre aspekter i formaning end det at slå andre i hovedet med alt det, de gør forkert.

Grundlaget for formaningen må altid være kærlighed, og rent faktisk dækker ordet over så forskellige betydninger som opmuntre, tilskynde, opfordre, vejlede og give råd. Det handler med andre ord på ingen måder om fordømmelse.

Følgende case kan bruges som udgangspunkt for en samtale om formaning i udvalget eller IMU'en.newcomic