Del:

Bro mellem generationerne (IMU’s mål)

Daniel Præstholm
13. januar 2021

Dette oplæg handler om en af IMU’s målsætninger og er en del af serien “IMU’s mål”. I kommer til samtale om, hvordan dette mål kan blive til konkret virkelighed i netop jeres lokale fællesskab.

Emne: Medvandring
Varighed: 60 minutter
Aldersgruppe: 17-30 år

Forberedelse

I kan med fordel se denne video, inden I mødes. Her forklarer ungdomskonsulent Peter Kiel Bjørnholt Jensen IMU’s fokus, som ligger til grund for målsætningerne.

Indledning

Tro er ikke et soloprojekt. Gud har sat os ind i det kristne fællesskab, fordi vi har brug for hinanden. Det gælder også på tværs af alder. Dem, der har levet i lang tid, har samlet sig livs- og troserfaring, som yngre kan få stor gavn af, og modsat har de ældres “plejer” brug for at blive udfordret af den yngre generation.

Det er dette perspektiv, der ligger bag sætningen: “Vi vil bygge bro mellem generationerne, fordi unge har brug for voksne kristne at vandre i troen med”, som er det andet mål under fokusområdet “Aktive fællesskaber”.

I IMU har medvandring længe været noget, vi har snakket om, men ofte har det været svært at praktisere, måske fordi det kræver mod af begge parter. Er vi rent faktisk villige til at mødes, når det kommer til stykket?

Se nu, hvad ungdomskonsulent Nanna Forum Dideriksen siger om dette mål i denne video*.

Tag en runde: Hvad tænker du umiddelbart om det, som Nanna siger?

*Hvis I ikke har set hele videoen før, så kan det være en god idé at se den i sammenhæng.

Bøn

“Børnebørn er de gamles krone, fædre er sønnernes pryd.” (Ordsp 17,6)

Brug lige lidt tid på at snakke om verset og del evt. bedeemner. Tak derefter Gud for, at han har skabt fællesskaber med mennesker med forskellige aldre. Bed og tak for hinanden og for de andre aldersgrupper i jeres kirke. Bed Helligånden om at lede jer i denne samling.

Slut samlingen af med bøn, hvor I beder Gud hjælpe jer med, at det I har snakket om ikke kun bliver til snak, men også får konkrete konsekvenser for jer og jeres fællesskab.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Vi har brug for hinanden

Kirken har gennem historien altid bestået af mennesker i forskellige livssituationer. Der har altid været børn, unge og gamle. Selv i den tidlige kirke var det således. Det er en del af det kristne fællesskabs mangfoldighed, som er villet af Gud (se evt. oplægget Mangfoldige mødeformer omkring dette).

Med andre ord er Jesus ikke kun for unge eller kun for gamle. Han vil alle mennesker uanset alder. I dette vers siges det meget godt:

“Bryd ud i tak, Guds barn på jord,
er du gammel eller ung,
om sort og hvid fra syd og nord,
er din byrde let som tung.” (Sange og salmer nr. 2, vers 3a)

Det er dog ikke kun, fordi evangeliet er for alle, at kirken består af alle slags mennesker. Der er også en anden pointe i, at det kristne fællesskab består af alle generationer: Vi kan lære af hinanden. Vi har simpelthen brug for hinanden på tværs af alder!

 • Hvad tænker du om denne påstand? Er du enig eller uenig i den?
 • Hvad tror du, at de ældre kristne i jeres fællesskab særligt kan lære jer unge?

Eksempler og vejledere

Der er den indlysende forskel på ældre mennesker, at de har levet længere tid end unge. Derfor har de af god grund også mere livserfaring. En ældre kristen har også ofte været kristen i længere tid, end en ung har, og derfor har vedkommende også mere troserfaring.

Det er en styrke, at der på den måde er nogle kristne, der har gået vejen før en selv, og den ressource må vi benytte os af.

Læs Hebr 12,1-3 sammen.

 • I kapitel 11 har forfatteren listet en lang række “troshelte” op, og det er denne “sky af vidner”, som han nu henviser til. Kan du komme på nogle troshelte i dit liv?
 • Jesus er “troens banebryder”, og vi skal alle se hen mod ham. Hvad betyder det egentlig helt konkret?

De ældre kristne kan altså være eksempler, som vi unge kan spejle os i, men de kan være mere end det. De kan også være vejledere, som eksplicit får lov og mulighed for at tale ind i IMU og den enkelte unges liv.

Læs 1 Tim 4,12-16 sammen.

 • Hvad kan denne tekst lære dig om at modtage vejledning som ung fra de ældre?
 • Hvad kan den lære dig om at være ung kristen i fællesskabet?

Medvandring

Som kristne er vi på vandring sammen. Det er vi med jævnaldrende, men også på tværs af generationerne. Derfor taler vi om medvandring, men hvad er det egentlig for en størrelse?

KFS har sammen med IMU og nogle andre organisationer ansat Henriette Engberg Vinkel som sekretær for medvandring og i denne video forklarer hun, hvad medvandring er:

 • Hvad tænker du om medvandring efter at have set denne video?
 • Hvilke erfaringer har du med medvandring?
 • Har du en medvandrer nu, og hvis ikke kunne du så tænke dig at få en?

Anvendelse

Målsætningen, som I har arbejdet med i dette oplæg, lyder som nævnt således: “Vi vil bygge bro mellem generationerne, fordi unge har brug for voksne kristne at vandre i troen med”.

Det kan lyde meget flot og idealistisk, men målet er, at det faktisk bliver til virkelighed! Måske har I allerede gode erfaringer med relationer på tværs af generationerne i jeres lokale fællesskab, og måske er medvandring allerede en etableret del hos jer? Måske kan der gøres endnu mere?

Derfor skal I nu bruge resten af tiden på at arbejde med de to følgende spørgsmål. Skriv jeres tanker og ideer ned, og snak også om, hvem, der skal rykkes i, og hvad der skal gøres, for at de kan blive til virkelighed.

 • Hvad kan og skal der konkret gøres anderledes, så relationen til IM’erne bliver stærkere, end de er nu?
 • Hvordan kan medvandring blive en endnu større del i jeres lokale fællesskab?

I 2021 er Henriette som før nævnt ansat i KFS med særligt fokus på medvandring, så måske skal I overveje at kontakte hende og høre, hvordan hun kan være en ressource for jeres fællesskab. Henriette kan kontaktes på henriette(at)kfs.dk eller telefonnummer: 23672734.

Videre studie

Andre inputsnewcomic