Del:

Teenbibeltimer til sommeren 2013

Simon Hauge Lindbjerg
27. marts 2013

Igen i år har IMU lavet nogle oplæg til bibeltimer, som kan bruges på de forskellige arrangementer for teenagere til sommer.

Det overordnede tema for årets bibeltimer er ”Abraham”. Med udgangspunkt i Abrahams liv dykker oplæggene ned i flere af de helt grundlæggende dele af troen

Titlerne på de seks oplæg er:

  • ”Gud kalder” – Guds nåde. Guds velsignelse. Respons på kaldet.
  • ”Retfærdiggjort af tro” – Træt af tro. At genfinde tilliden til Gud. Retfærdiggjort af tro.
  • ”Gud gør det” – At tage sagen i egen hånd. Gud tager sagen i sin hånd. Nådepagt.
  • ”Bøn” – Indblik i Guds plan. De retfærdige har stor betydning for Gud. Herren lytter.
  • ”Gud er dommer” – Guds retfærdige dom. Herren redder dem, der tilhører Ham.
  • ”Gud ofrede sin søn” – Kærlighed til Gud og lydighed mod Gud. Gud gav sin eneste søn.

Materialet er ikke et færdigt oplæg, men skal ses som inspiration, der forhåbentlig giver dig som bibeltimeholder et godt fundament til din forberedelse. Du skal således opfatte oplægget som en rettesnor, men stadig forberede, hvordan du vil formidle og uddybe indholdet.

Download materialet her.

Hvis du mangler yderligere inspiration til din forberedelse af bibeltimerne kan du hente IMU's folder "Guide til Teenbibeltimer"