Del:

Bedekortet

Simon Hauge Lindbjerg
23. februar 2017

Bønnen for andre mennesker er vigtigt. Her får du hjælp til at huske at bede konkret for dem, du kender.

Bøn er altafgørende for, at vi kan blive tændt af Gud. Alle steder hvor Gud har tændt mennesker og sendt dem i kærlighed, har bøn været en afgørende faktor. Derfor er det vigtigt, at vi husker at bede for de mennesker, vi ønsker, skal komme til tro på Jesus. Vi må bede om, at Gud vil nå dem, og at han vil bruge os til det.
 
IMU’s bedekort giver dig en nem måde at huske tre af dine venner i din bøn. Skriv navne på tre personer i felterne, som du ønsker at trække særligt frem for Gud, og gør det til en vane altid at trække bedekortet frem, når du beder

Du kan bestille bedekort her.newcomic