Del:

Basismedvandring

Simon Hauge Lindbjerg
14. december 2012

Det er den grundlæggende medvandrerrelation, som består af 2-3 jævnaldrende personer.

Fokus er her, at dele liv med hinanden. Vi taler om glæder og frustrationer i livet med Gud, nære relationer, arbejde/studie og hvad der ellers fylder i livet. Desuden deler vi Guds ord og beder sammen.

Kendetegn for denne relation er ligeværdighed, respekt og fortrolighed. Som medvandrer ønsker jeg først og fremmest at lytte og dernæst skal jeg måske hjælpe vedkommende videre, ved at støtte ham/hende på den ene eller anden måde (se fig. ovenfor).

Hvordan det rent praktisk skal foregå, når I mødes, er op til jer selv, men følgende model har fungeret godt for mange:

  1. Hvordan står det til? (Hvad rører sig i dit liv nu og her?)
  2. Bibel og bøn (Bibelen som vejleder og bønnen som vor respons til Gud)
  3. Giv det videre (Hvilke konsekvenser får det for mit liv, mine prioriteringer,
    hvad skal jeg konkret gøre herfra?)

Når man skal finde en medvandrer, må man gå efter ens ”mavefornemmelse”: Har du umiddelbart tillid til vedkommende og vil relationen være ligeværdig? Det er ikke en forudsætning, at man har et nært venskab i forvejen, men for nogen er det et godt udgangspunkt.newcomic