Del:

Bær hinanden!

Ukendt
21. december 2018

Med dette oplæg kommer I til at snakke om, hvilket ansvar I har overfor hinanden. Som mennesker - og kristne - er I sat ind i et fællesskab, og her har man et ansvar for de andre. Oplægget kan være godt at bruge i en ny smågruppe.

Emne: Ansvar for hinandens liv
Varighed: 45 minutter
Aldersgruppe: 10-30+

Indledning

Gud har skabt os som væsner, der er relationelle, og det er ikke godt for os at være alene (1 Mos 2,18). Som en del af et fællesskab følger der et ansvar med overfor de andre i fællesskabet. Målet med dette oplæg er at sætte fokus på værdien ”ansvar” og dermed gøre det konkret, hvad vi ønsker, at ansvarsfølelsen overfor hinanden kommer til at betyde i praksis.

Begynd med at hver person i gruppen siger til den enkelte af de øvrige: ”Jeg er så glad for, at Gud har skabt dig NN, fordi ________________________”

Bøn

“Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov.” (Gal 6,2)

Hør sangen He’s always been faithful to me af Sara Groves. Luk øjnene og lyt.

Lad der være stilhed i 3 minutter, hvor der er tid til hver for sig at bede og sige tak.

Afslut samlingen med at bede om, at knytte tæt sammen i fællesskab med hinanden (ind), som udgangspunkt for at give det videre (ud) med Gud og relationen til Ham som fundament! (op).

Hoveddel

Læs nu følgende fem tekster fra Bibelen sammen. Lad forskellige læse højt.

Brug 5 minutter på at reflektere over det, I har læst i ovenstående tekster.

  • Hvad drømmer du om, at jeres smågruppe kan blive, med udgangspunkt i ansvarsfølelsen for hinanden og hinandens åndelige liv?
  • Nedskriv tre ting, som du konkret tænker, kan være et skridt på vejen (fx et emne I skal tage op, noget I hver især skal blive bedre til, noget I skal prioritere højere, en egenskab du ønsker skal være herskende i blandt jer)

Anvendelse

Læs nu Joh 20,21.

  • Hvilke konsekvenser skal det have i jeres fællesskab?

Videre studie

Andre inputsnewcomic